ZUS PUE: Co to jest i jak się zalogować

logowanie do zus pueWszystko o emeryturach znajdziesz w serwisie ZUS PUE.

ZUS PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Usług Społecznych jest narzędziem, ułatwiającym zdalny dostęp do świadczeń tej państwowej jednostki organizacyjnej. Dzięki temu można załatwić większość spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Jest to szczególnie wygodne dla kobiet w ciąży, przebywających na urlopie macierzyńskim oraz pobierających renty i emerytury – grupy osób, dla których opuszczenie miejsca zamieszkania może stanowić trudność lub być wręcz niemożliwe. O emeryturach dowiesz się wszystkiego w jednym miejscu.

Jak się zalogować do ZUS PUE?

Aby zalogować się do ZUS PUE, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. W tym celu na stronie głównej www.zus.pl należy wybrać opcję “Zarejestruj się” i postępować zgodnie z komunikatami, pojawiającymi się w kolejno wyskakujących okienkach. Już na tym etapie wymagane będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego albo konta w banku, który podpisał porozumienie z ZUS. W przypadku braku, któregokolwiek z nich konieczne będzie udanie się do dowolnej placówki ZUS w przeciągu 7 dni celem potwierdzenia tożsamości.

Do czego służy ZUS PUE?

ZUS PUE umożliwia skorzystanie z szeregu usług i załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu:

  • przegląd danych, jakie zgromadził ZUS,
  • przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych (w formie zdjęć lub skanów),
  • składać wnioski i zapytania,
  • umawiać wizyty w oddziałach terenowych ZUS,
  • sprawdzanie informacji o emeryturach, rentach, zasiłkach, w tym o terminach ich wypłat.

Należy przy tym zaznaczyć, że z platformy skorzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto PUE (rejestracja odbywa się również przez Internet) i potwierdziły swoją tożsamość. Z serwisu dowiesz się jaka jest wysokość emerytury.

Jak zalogować się do ZUS PUE?

Platforma stwarza kilka możliwości logowania:

  • Przez login i hasło PUE

Aby zalogować się do platformy za pomocą loginu i hasła PUE, należy kliknąć na stronie głównej www.zus.pl opcję “Zaloguj się przez login i hasło” a następnie w nowym oknie wprowadzić 10-cyfrowy login (nadany podczas rejestracji) oraz hasło.

  • Przez profil zaufany?

Posiadając już profil zaufany, wystarczy kliknąć na stronie głównej www.zus.pl opcję “Zaloguj przez profil zaufany/login.gov.pl” i podać adres e-mail oraz hasło (ustalone na etapie rejestracji). Można również skorzystać z innej metody identyfikacji elektronicznej – zalogowanie przez konto bankowe: Usługi Bankowe T-Mobile, PKO Bank Polski (iPKO, Inteligo), Millenium, PKO S.A., mBank, Alior Bank, ING Bank Śląski, Envelo Bank. Można też skorzystać z możliwości stworzonej przez e-dowód. Wówczas, aby dostać do ZUS PUE, należy zalogować się przy pomocy smartfona z modułem NFC i aplikacją mobilną eDO App lub podłączonego do komputera czytnika NFC.

  • Przez bankowość elektroniczną?

Zalogowanie do platformy możliwe jest także przez system bankowości elektronicznej. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to inna metoda logowania niż przez profil zaufany za pośrednictwem konta bankowego, co zostało opisane w poprzednim punkcie. Opcja ta jest dostępna tylko dla klientów tych banków, z którymi ZUS podpisał porozumienie. Obecnie są to: PKO Bank Polski (iPKO, Inteligo), Citi handlowy, ING Bank Śląski, Millennium.

Po kliknięciu na stronie głównej www.zus.pl opcji “Zaloguj przez bankowość elektroniczną” należy wybrać bank, w którym posiada się konto i zalogować w sposób identyczny analogicznie, jak podczas standardowego sprawdzania rachunku.

  • Przez podpis kwalifikowany?

Chcąc zalogować się do ZUS PUE tą metodą, należy na stronie głównej www.zus.pl wybrać opcję “Zaloguj przez kwalifikowany podpis elektroniczny”. Zostanie wówczas uruchomiona dedykowana aplikacja. Należy wybrać odpowiedni certyfikat i podać numer PIN.

Dzięki dostępowi do ZUS PUE masz dostęp do informacji na temat emerytury, renty i zasiłków. Dowiedz się więcej o emeryturach na stronie ZUS.