Wydziedziczenie – Czym jest? Jak wydziedziczyć?

Wydziedziczenie: Czym jest i jak to zrobić?Wydziedziczenie: Czym jest i jak to zrobić?

Spadki, darowizny czy dobra dziedziczne, od zawsze przekazywane były członkom rodziny zmarłej osoby, które miały do nich pełne prawo. Jednak nawet w rodzinie zdarzają się konflikty, często na tyle zaognione, że jej członkowie przestają utrzymywać ze sobą jakikolwiek kontakt.

Co w takiej sytuacji powinna zrobić osoba, która nie chce przekazywać posiadanych dóbr, na rzecz członka rodziny, z którym jest skłócona i nie utrzymuje kontaktu? Rozwiązaniem w takiej sytuacji, jest wydziedziczenie konkretnej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że jest to działanie ostateczne i możliwe tylko w konkretnych, jasno określonych przypadkach. Co więc powinniśmy zrobić, jeżeli nie chcemy by nasz majątek trafił w ręce nieodpowiednich osób?

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie rozumiane jest jako wyłączenie członków najbliżej rodziny z możliwości dziedziczenia majątku. Oznacza to działanie, w wyniku którego osoba uprawniona do otrzymania należnego jej zachowku, zostaje przez spadkodawcę, takiego prawa pozbawiona.

Kogo można wydziedziczyć

Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, że wydziedziczyć można jedynie osoby, które uprawnione są do otrzymania zachowku po osobie zmarłej, będą to więc:

  • rodzice spadkodawcy,
  • jego współmałżonek
  • zstępni spadkobiercy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)

Kiedy możemy wydziedziczyć członka rodziny?

Są to ściśle określone sytuacje, które szerzej opisane są w art. 1008 Kodeksu Cywilnego. W myśl owej ustawy, spadkodawca może pozbawić członków rodziny prawa do zachowku, w sytuacji, w której:

  1. Osoba wydziedziczana, postępuje w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i normami współżycia społecznego – rozumiane jest to, jako m.in., czerpanie dochodów z nielegalnych źródeł, zaniedbywanie najbliższej rodziny czy nadużywanie alkoholu.
  2. Osoba dopuściła się względem spadkodawcy lub bliskiej mu osoby przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub też obrazy czci.
  3. Spadkobiorca nie dopełnia swoich obowiązków względem spadkodawcy. Chodzi tu o obowiązki takie jak opieka, pomoc czy alimentacja.

Jeżeli spadkodawca chce pozbawić daną osobę prawa do zachowku, a nie wystąpiła żadna z powyższych sytuacji, niezbędna może okazać się konsultacja notarialna. Po rozmowie notariusz będzie w stanie zweryfikować czy zachodzą przesłanki do wydziedziczenia konkretnej osoby i pomoże należycie sprecyzować powody takowego wydziedziczenia. W sytuacji, w której spadkodawca negatywnie ocenia zachowanie spadkobiercy, a nie występuje żadna przesłanka do wydziedziczenia go – rozwiązaniem będzie sporządzenie testamentu negatywnego, którego skutkiem będzie pozbawienie prawa do dziedziczenia, z zachowaniem prawa do zachowku.

Trzeba pamiętać, że pozbawienie prawa do dziedziczenia jest ważne tylko i wyłącznie wtedy, gdy odpowiedni zapis zamieścimy w testamencie. Nie można także pozbawić osoby jedynie części spadku, czy ustalić warunków wydziedziczenie (np. zmiana zachowania w określonym czasie). Trzeba też pamiętać, że zstępni wydziedziczonego, czyli jego dzieci, wnuki itp. zachowują swoje prawa do zachowku.

Źródło: http://kancelariaea.pl/publikacje.

Słuchmed badanie słuchu za darmo