W trosce o silny układ odpornościowy

pepthym na odpornoscW grasicy są wytwarzane hormony niezbędne dla zbudowania silnej odporności.

Prawidłowo działający układ odpornościowy człowieka umożliwia funkcjonowanie mechanizmów obronnych, które chronią przed negatywnym wpływem różnego rodzaju czynników chorobotwórczych. Pełną sprawność uzyskuje pod koniec okresu dojrzewania, co ma też związek z rozwojem niewielkiego narządu znajdującego się w obrębie klatki piersiowej, czyli grasicy.

Specyfika układu odpornościowego

Komórki układu immunologicznego są rozsiane praktycznie po całym organizmie. Ma to na celu przyspieszenie reakcji obronnej na patogeny, a także utrudnienie wirusom, bakteriom czy pasożytom zniszczenia systemu odporności. Elementy układu odpornościowego są w śledzionie, jelitach, węzłach chłonnych, migdałkach, szpiku kostnym i grasicy. Produkowane w tych narządach różne typy białych ciałek krwi mogą zatruwać chorobotwórcze zarazki, pożerać je bądź wytwarzać przeciwciała, które je unicestwią.

Znaczenie grasicy w procesach odpornościowych

Jednym z kluczowych elementów odporności człowieka jest grasica, która odpowiada zarówno za prawidłowe ukształtowanie się, jak i funkcjonowanie układu immunologicznego. Ten organ, zlokalizowany za mostkiem i złożony z dwóch płatów stosunkowo niewielkich rozmiarów, zaczyna się rozwijać już w okresie prenatalnym, ale jego wzrost ma miejsce mniej więcej do trzeciego roku życia. Wtedy to osiąga swoją maksymalną wagę wynoszącą około 40 g. Taki stan utrzymuje się przez kilkanaście lat, a po dwudziestym roku życia grasica zaczyna stopniowo zanikać, co ma związek z funkcjonowaniem hormonów płciowych. Oczywiście nie zanika zupełnie, jednak u osób w podeszłym wieku jej waga wynosi zaledwie 5 g, natomiast jej komórki zostają zastępowane przez dość gęstą tkankę łączną bądź tkankę tłuszczową.

Grasica odpowiada za rozwój obwodowych narządów limfatycznych, a więc węzłów chłonnych i śledziony, które u dorosłego człowieka w dużym stopniu przejmują rolę grasicy w procesach odpornościowych.

W grasicy są wytwarzane hormony niezbędne dla zbudowania silnej odporności.

Tymozyna

To hormon peptydowy zbudowany z 28 aminokwasów, który pobudza proces limfocytopoezy, czyli powstawania limfocytów. Dzięki niej nie tylko powstają, ale również szybciej dojrzewają limfocyty T grasiczozależne, odpowiedzialne za prawidłową reakcję odpornościową organizmu. Limfocyty T wędrujące z grasicy do krwi obwodowej i narządów limfatycznych potrafią rozpoznawać zdrowe i chore komórki, co stanowi podstawę tworzenia mechanizmów obronnych przed czynnikami chorobotwórczymi. Niedobory tymozyny skutkują osłabieniem odporności, a wtedy jakże łatwo o różnego rodzaju infekcje. Konsekwencją mogą także być choroby autoimmunologiczne, a w skrajnych przypadkach nowotwory.

Tymulina

Również jest peptydem, ale złożonym z dziewięciu aminokwasów. Pełni dość istotną rolę w dojrzewaniu limfocytów T.

Tymopoetyna

Ten hormon wzmaga proces limfocytopoezy i bierze udział w dojrzewaniu limfocytów T.

Grasiczy czynnik humoralny

Ma kluczowe znaczenie w kontekście zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także przyspiesza procesy regeneracji tkanek. Jednocześnie sprzyja podnoszeniu poziomu odporności organizmu poprzez intensyfikowanie dojrzewania limfocytów.

Prawidłowo działająca grasica nie tylko wzmacnia układ odpornościowy i zapobiega rozwojowi chorób, ale również blokuje powstawanie alergii.

Jednocześnie pozytywnie wpływa na zdolności rozrodcze i metabolizm człowieka.

Prawidłowo działający układ immunologiczny przy zanikającej grasicy

Stopniowe zanikanie grasicy po okresie dojrzewania jest naturalnym procesem i nie można temu zapobiec. Jak już wcześniej wspomniano częściowo jej funkcje przejmuje śledziona oraz węzły chłonne. Na pewno trzeba też zadbać o zdrowy styl życia i odpowiednią dietę, jednak zmniejszanie się grasicy nieco komplikuje funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie ma przypadku w tym, że ludzie starsi zdecydowanie łatwiej zapadają na wszelkiego rodzaju infekcje. Ich poziom odporności okazuje się znacznie niższy.

Naukowcy i lekarze dążyli jednak do tego, aby znaleźć jakieś antidotum na zanikanie grasicy, a tym samym mniejszą ilość wytwarzanych limfocytów T. Przez długie lata prowadzono badania nad możliwością przygotowania wyciągu z grasicy cieląt, który miałby stymulować wytwarzanie limfocytów. Jako pierwszemu udało się to szwedzkiemu badaczowi Elisowi Sandbergowi, który w latach 40. ubiegłego wieku pozyskał wyciąg mieszając białko wyodrębnione z grasicy z wodą. Przez długi czas był jednak problem z trwałością preparatu i dopiero stworzenie hydrolizatu białka grasicy pozwoliło się z tym uporać.

Wieloletnie badania potwierdziły niezwykle pozytywny wpływ wyciągu z grasicy na funkcjonowanie układu immunologicznego człowieka, a tym samym na wzmocnienie bariery ochronnej przed negatywnym działaniem czynników chorobotwórczych. Nowoczesne preparaty z grasicy są zalecane przez lekarzy nie tylko osobom starszym, ale także mocno osłabionym, z niedoborami immunologicznymi i wysoką podatnością na choroby. Stanowią również nieocenioną pomoc w różnego rodzaju alergiach oraz chorobach atopowych.

 

 

Słuchmed badanie słuchu za darmo