Uzdatniacz wody – Czy warto?

hydroflow uzdatniacz wodyElektroniczny Uzdatniacz Wody - warto go mieć jeśli zależy nam na dobrej wodzie z kranu.

Czy woda pobierana z wodociągu wymaga uzdatnienia?

Dostawca wody zgodnie z aktualnymi przepisami ma obowiązek dostarczać do odbiorców wody wodę spełniającą normy wody spożywczej (Dz. U. 11.12.2017 Poz. 2294).  Woda u źródła jest uzdatniana tak by spełnić wymogi ustawodawcy. Czyli jest pozbawiana nadmiaru składników niepożądanych (np. żelazo, mangan) i dezynfekowana. Płynąc rurami do odbioru wody – kranu, często ulega jednak wtórnemu skażeniu. Chlorowanie instalacji i wody chlorem lub jego związkami, ze względu na negatywny wpływ związków chloru na zdrowie ludzi, stosuje się już tylko w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Woda jako źródło życia przenosi ze sobą wiele mikroorganizmów. Na ściankach rur wodociągowych po pewnym czasie od rozpoczęcia eksploatacji, zaczynają się pojawiać osady biologiczne nazywane biofilmem. Jeśli woda jest twarda to również pojawiają się osady mineralne. Zarówno w osadach mineralnych jak i biologicznych namnażają się glony, bakterie i inne organizmy patogenne. W zimnej wodzie wodociągowej (temperatura poniżej 20°C) proces ten jest powolny, ale ze wzrostem temperatury namnażanie przyśpiesza i ilość organizmów patogennych w wodzie pobieranej z kranu wzrasta. Woda może ulec wiec wtórnemu skażeniu. Jeśli poziom skażenia jest wysoki to znaczy ilość mikroorganizmów w wodzie przekracza normę może dojść do zachorowania w wyniku spożywania takiej wody lub tylko kontaktu z nią.

Jak uniknąć problemu wtórnego skażenia wody?

Wodę należy lokalnie uzdatniać. Najlepiej nie stosować środków chemicznych które dezynfekują wodę i zapobiegają powstawaniu biofilmu. Nie powinno się również zmiękczać wody w zmiękczaczach jonowymiennych by zapobiec powstawaniu osadów kamienia kotłowego w instalacji.

Środki dezynfekujące mają negatywny wpływ nie tylko na mikroorganizmy patogenne. Badania wskazują ze mogą one powodować zwiększenie w wodzie substancji mutagennych oraz negatywnie wpływać na materiały, z których wykonywana jest instalacja.

Zmiękczacze jonowymienne stosowane w instalacjach komercyjnych w celu ochrony instalacji przed osadami mineralnymi, zamieniają jony wapnia i magnezu na jony sodu. Te pierwsze są pożądane dla normalnego funkcjonowania organizmu te drugie jedynie w małych ilościach, ale nie w takich które są wprowadzane w procesie zmiękczania wody. Zmiękczacze jonowymienne nie są zalecane do stosowania w budynkach mieszkalnych jako jedyna forma uzdatniania wody. Mogą one pełnić rolę wstępnego uzdatniania przed odwróconą osmozą. Po osmozie woda jest wtórnie mineralizowana i spełnia parametry wody spożywczej oraz jest bezpieczna dla urządzeń i instalacji.

Aktualnie na rynku dostępne są elektroniczne niechemiczne uzdatniacze wody, zastępujące z powodzeniem zmiękczacze wody i mające dodatkową funkcję dezynfekcji wody i instalacji.

Elektroniczny uzdatniacz wody

Nowoczesne elektroniczne uzdatniacze wody działające w oparciu o emisję pola elektrycznego znane są już od ponad 25 lat. Pozbawione są one wad zmiękczaczy. Nie zmieniają składu chemicznego wody, nie wymagają serwisowania i przeglądów. Są łatwe w instalacji i niedrogie w eksploatacji.

Typowy elektroniczny uzdatniacz wody służący do zabezpieczenia instalacji i odbiorów wody w całym domu o powierzchni do 450 m² kosztuje znacznie poniżej 2000,00 zł. Jego koszt eksploatacji to tylko 4 zł/rok.

Przykładem elektronicznych uzdatniaczy wody są opatentowane urządzenia produkowane w W. Brytanii pod handlową nazwą HydroFLOW:

 • HydroFLOW HS38 to elektroniczny uzdatniacz wody zabezpieczający przed osadami mineralnymi instalacje w domu, apartamencie i mieszkaniu o powierzchni do 110 m².
 • HydroFLOW S38 elektroniczny uzdatniacz wody zabezpieczający przed osadami mineralnymi i biologicznymi oraz dezynfekujący wodę w domu, apartamencie i mieszkaniu o powierzchni do 450 m².
uzdatniacz hydropath hydroflow

Uzdatniacz wody HydroFLOW S38.

Zalety uzdatniaczy HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38

 • zaprojektowane do samodzielnego montażu
 • nie zmieniają składu chemicznego wody
 • są bezobsługowe i nie wymagają serwisowania
 • trwale zabezpieczają instalacje i urządzenia (trwałość ponad 20lat)
 • atrakcyjna cena i pomijalnie niskie koszt eksploatacji
 • zastępują tradycyjne zmiękczacze
 • pracują 24 godziny na dobę prze 7 dni w tygodniu
 • ich działanie nie wymaga przepływu wody
 • gwarantują ochronę całej instalacji wodnej w domu
 • można je montować na rurach z dowolnego materiału

Więcej na www.hydropath.pl

 

Słuchmed badanie słuchu za darmo