Twoja córka lub wnuczka poroniły? Dowiedz się, jak możesz pomóc!

poronienie wnuczkiTrudny temat w rodzinie. Poronienie.

Twoja córka lub wnuczka właśnie straciły dziecko i zastanawiasz się, jak je wesprzeć? Oprócz wsparcia duchowego i okazania empatii możesz pomóc im w załatwieniu wszelkich formalności związanych z prawami po poronieniu. Być może Twoja córka lub wnuczka nawet nie wiedzą o przywilejach, jakie przysługują im po poronieniu, np. o skróconym urlopie macierzyńskim. Na pewno warto je o nich poinformować.

Kobieta po stracie ciąży ma prawo do: pochówku dziecka, jego rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł oraz do 56 dni urlopu macierzyńskiego. Przywileje te należą się jej bez względu na moment zakończenia ciąży. Żeby kobieta mogła z nich skorzystać, musi jednak złożyć odpowiednie wnioski we właściwych instytucjach, dołączając do nich niezbędne dokumenty.

Ustalenie płci dziecka po poronieniu – Kiedy może okazać się konieczne?

Gdy dojdzie do poronienia, szpital ma obowiązek wydać rodzicom kartę martwego urodzenia. Jest ona bardzo ważna, ponieważ w oparciu o ten dokument rodzice mogą zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a co za tym idzie, otrzymać akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Co ważne, rodzice mogą zarejestrować również dziecko poronione poza szpitalem, np. w domu. Wystarczy, że zgłoszą się z materiałem poronnym do szpitala.

Jeśli poronienie nastąpiło we wczesnej ciąży, szpital może jednak nie zgodzić się na wydanie karty martwego urodzenia, ponieważ do tego konieczna jest znajomość płci dziecka. Niestety na wczesnym etapie ciąży lekarz może nie być w stanie jej ustalić. W takiej sytuacji rodzice, chcący skorzystać ze swoich praw, wykonują test genetyczny określający płeć dziecka w prywatnym laboratorium (nie jest to badanie refundowane). W niektórych laboratoriach genetycznych można rozszerzyć zakres analizy o badanie w kierunku chorób genetycznych płodu po poronieniu. W ten sposób rodzice poznają nie tylko płeć dziecka, ale również możliwą przyczynę poronienia. Gdy już dostaną wynik badania genetycznego, mogą wrócić do szpitala po odbiór karty martwego urodzenia umożliwiającej rejestrację dziecka oraz karty zgonu, która umożliwia pochówek.

Prawa po poronieniu – Organizacja pochówku dla dziecka

Aby zorganizować dziecku pogrzeb, rodzice muszą udać się do wybranego domu pogrzebowego. Pochówek może odbyć się również w inny sposób, jednak wymaga to wcześniejszej konsultacji z zarządcą cmentarza. Kościół Katolicki dopuszcza pochówek dzieci martwo urodzonych, pod warunkiem, że rodzice uzyskają zgodę lokalnego proboszcza.

Pamiętaj, że to Twoja córka lub wnuczka zadecyduje, co chce zrobić z ciałem maleństwa. Może je zarówno pochować, jak i pozostawić w szpitalu.

Prawa po poronieniu – 4000 zł zasiłku pogrzebowego

Aby otrzymać 4000 zł zasiłku pogrzebowego na organizację pochówku dziecka, rodzice muszę złożyć stosowne dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – m.in. dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. rachunek/fakturę za trumienkę dla dziecka) oraz uzyskany w USC akt urodzenia dziecka. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest dopiero po pogrzebie – jako zwrot kosztów pochówku. Za te pieniądze rodzice mogą np. zlecić badania genetyczne określające możliwą przyczynę poronienia.

Prawa po poronieniu – 56 dni urlopu macierzyńskiego

Twojej córce lub wnuczce przysługuje po poronieniu 56-dniowy (8 tygodni) urlop macierzyński lub zasiłek, jeśli przebywa już na urlopie macierzyńskim. Zasady przyznawania urlopu macierzyńskiego kobietom po poronieniu reguluje kodeks pracy (Artykuł 180 §1). Aby mogły się o niego ubiegać, muszą przedstawić swojemu pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Autor: www.poronilam.pl

Słuchmed badanie słuchu za darmo