Trudny temat: Spadek

Czym jest spadekCzym jest spadek

Bardzo ogólną definicję spadku przedstawia art. 922 Kodeksu cywilnego, który rozpoczyna księgę czwartą, poświęconą zatytułowaną – jakżeby inaczej – „SPADKI”:

  • w myśl tego przepisu, spadkiem są „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego”. A zatem, spadek ma tylko i wyłącznie charakter majątkowy i składa się z dwóch elementów: praw – nazywanych aktywami spadkowymi;
  • obowiązków – nazywanych długami spadkowymi lub pasywami spadku.

Majątek spadkowy

Czasem nazywany schedą, dziedzictwem, czy najczęściej spadkiem – majątek spadkowy, to prawa o charakterze majątkowym, które przysługiwały w chwili śmierci zmarłemu i podlegają dziedziczeniu.

Dług spadkowy

Niestety, na spadek składają się nie tylko prawa majątkowe. Obowiązki o charakterze majątkowym, czyli mówiąc najprościej: długi spadkowe, również podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców. Czymże więc są te osławione długi spadkowe?

Dowiedz się więcej: PoradyPrawneGdynia.pl

Słuchmed badanie słuchu za darmo