Rozmowa o kobietach i mężczyznach 65+

Kongres Kobieta i Mężczyzna 65 plusKongres Kobieta i Mężczyzna 65 plus

O kobietach i mężczyznach 65+ mówi się coraz więcej, choć i tak wciąż za mało. Chcemy to zmienić, dlatego zapraszamy do rozmowy z prof. Barbarą Bień, Kierownikiem najstarszej w Polsce Kliniki Geriatrii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przewodniczącą Komitetu Naukowego IV Kongresu Kobieta i Mężczyzna 65+.

Rozpoczęła się IV edycja „Kongresu Kobieta i Mężczyzna 65+”. Jakie zagadnienia będą podejmowane podczas jego obrad?

Planujemy bardzo szeroką tematykę Kongresu, która obok klinicznych paneli tematycznych, takich jak kardiologia inwazyjna u starszych pacjentów, neurologiczno-psychiatryczne aspekty choroby małych naczyń mózgu, chorób skóry w starości z położeniem akcentu na trudności farmakoterapii, obejmie również interdyscyplinarne społeczno-środowiskowe problemy starości i starzenia.

Po raz pierwszy Kongres zostanie połączony z Ogólnopolskim Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Dlaczego podjęli Państwo taką decyzję?

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne jest stowarzyszeniem interdyscyplinarnym, które dyskutuje
w swoim gronie problemy starzenia i starości z wielu perspektyw. Skupia w swoim gronie zarówno lekarzy zainteresowanych geriatrią, ale również przedstawicieli różnych zawodów medycznych (pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy, czy farmakolodzy) i pozamedycznych, jak socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy, czy politycy społeczni. W tym roku, Ogólnopolski Zjazd Naukowy połączony jest z wyborami nowych władz naszego Towarzystwa, zatem spodziewamy się większej frekwencji Członków reprezentujących różne zawody, jak również ich głosu w debatach.

Po raz pierwszy również w programie Kongresu znalazły się sesje pielęgniarskie.

Pielęgniarki odgrywają prawdopodobnie najważniejszą rolę w zapewnieniu dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa starszych pacjentów zarówno w środowisku, jak i szpitalu. Przecież to one spędzają
z pacjentem najwięcej czasu, a zatem najwcześniej i najpełniej określają problemy nie zawsze wyartykułowane przez chorych. Kompetencje kadry pielęgniarskiej rosną na świecie i w Polsce. Coraz więcej z nich zdobywa wyższe wykształcenie, a zatem i większą odpowiedzialność oraz uprawnienia. W opiece nad starszym pacjentem przejmują wiodącą rolę w wykrywaniu i prowadzeniu wielu problemów np. inkontynencji. Są również nieocenione i wręcz niezbędne w opiece środowiskowej nad chorym z otępieniem lub inną poważną dysfunkcją. Dwie sesje Kongresu dedykujemy tym wyzwaniom stojącym przed współczesnym pielęgniarstwem.

Podczas Kongresu będą miały miejsce dwie ważne debaty. Czemu będą poświęcone?

Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec zachodzących obecnie zmian organizacyjnych w ochronie zdrowia związanych choćby z leczeniem koordynowanym, wzmocnieniem roli podstawowej opieki rodzinnej, dostępem do specjalistów, czy doinwestowaniem sieci szpitali. Zaplanowaliśmy dwie bardzo ciekawe debaty w ramach tzw. okrągłego stołu. Pierwsza dotyczyć będzie dyskusji na temat wdrażanej aktualnie polityki senioralnej, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, władz regionalnych oraz ekspertów. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć politykę senioralną w naszym kraju. Druga debata ma na celu nakreślenie mapy drogowej opieki geriatrycznej i sformułowanie zasad „wędrowania” starszego pacjenta po systemie ochrony zdrowia. Na pytanie „Gdzie mam się leczyć Panie Doktorze?” spróbują odpowiedzieć Minister Zdrowia oraz eksperci z zakresu geriatrii, interny i medycyny rodzinnej.

To już czwarta edycja Kongresu Kobieta i Mężczyzna 65+. Jakie są największe osiągnięcia poprzednich odsłon i jakie wyzwania stawiają sobie Państwo na tę edycję?

Jak zawsze, najważniejszym celem naszych Kongresów jest poprawa jakości życia i zdrowia ludzi najstarszych, bo taki jest cel geriatrii. Osiągnięcie go wymaga zdefiniowania roli i miejsca tej nadal niszowej specjalizacji w polskim systemie ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że coraz więcej lekarzy, ale i polityków będzie dostrzegać biologiczne i funkcjonalne odrębności okresu starości i walory całościowego podejścia geriatrycznego, zarówno w podejściu diagnostycznym, jak i opiece. Mamy nadzieję, że dzięki doświadczeniu i misji Organizatora wdrażającego innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia, geriatria uzyska nareszcie właściwą pozycję dzięki kolejnym edycjom Kongresu „Kobieta i Mężczyzna 65+”.

Słuchmed opinia