Refundacja aparatów słuchowych – Jak uzyskać dofinansowanie

Aparat słuchowy: Refundacja aparatów słuchowychAparat słuchowy: Refundacja aparatów słuchowych

Już od dwóch lat istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na aparat słuchowy. Nie wszyscy jednak orientują się, o jakich kwotach mówimy oraz – co należy zrobić, aby takie dofinansowanie otrzymać.

Dofinansowanie aparatu dla seniora– ile dopłaca NFZ?

O dofinansowanie na aparat słuchowy może postarać się każdy, niezależnie od wieku. Jednak kwota świadczenia różni się już w zależności od tego, ile mamy lat. I tak, osoby do 26 roku życia mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie 2000 złotych (w przypadku dwóch aparatów kwota świadczenia to 2 x 2000 zł), o świadczenie mogą ubiegać się raz na trzy lata, a ubytek słuchu musi przekraczać 30 dB).

Oczywiście nas bardziej interesuje dofinansowanie do aparatów dla osób dojrzalszych. W tym przypadku warunki są ostrzejsze. O dofinansowanie w wysokości 700 zł na jeden aparat, przyznawane raz na pięć lat, może starać się każdy, u kogo ubytek słuchu wynosi ponad 40dB.

Kwota ta odnosi się do aparatów zwykłych – w przypadku aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne kwota refundacji jest wyższa i wynosi 1260 złotych na jedno urządzenie. Ponadto, przysługuje nam także dofinansowanie wkładki usznej – 50 zł do każdego aparatu. Jeśli jednak zastanawiasz się jak przejść z renty na emeryturę i czy zmieni to kwotę refundacji, to jednak musimy Cię zmartwić. Taka zmiana nie ma na to wpływu na wysokość kwoty.

Wysokiej jakości aparat sluchowy

Refundacja aparatu z środków PFRON

Niektórzy seniorzy (posiadający grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności) mogą otrzymać także dofinansowanie z innego źródła – mianowicie z PFRON. Środki te wydawane są przez MOPS bądź PCPR. Warto podkreślić, że jest to refundacja dodatkowa. Nie jest zatem tak, że jeśli otrzymamy pieniądze z NFZ, to nie przysługują już nam świadczenia z innych placówek. Dodatkowe kwoty są różne i zależą od okresu oraz miejsca naszego zamieszkania.

Maksymalny procent dofinansowania

Od 2017 roku, kwoty określone przez NFZ mogą w pewnych przypadkach pokrywać określony procent refundacji aparatu słuchowego. W przypadku osób dorosłych u których stwierdzono ubytek wymagany, refundacja nie może przekraczać 70% ceny aparatu.

Jak uzyskać refundacje na aparat słuchowy z NFZ?

Aby otrzymać świadczenie na zakup aparatu słuchowego, musimy wykonać kilka kroków. Mianowicie, będzie to:

  1. Udanie się do lekarza ogólnego celem uzyskania skierowania do specjalisty (może być nim laryngolog, foniatra, otolaryngolog, otorynolaryngolog).
  2. Otrzymanie skierowania na badanie słuchu.
  3. Wykonanie badania słuchu i ponowna wizyta u laryngologa.

Część tych kroków można pominąć poprzez wykonanie najpierw badania słuchu (prywatnie), a potem udanie się do specjalisty z gotowym już wynikiem

  1. Uzyskanie zlecenia na aparat słuchowy (od wybranego specjalisty).
  2. Złożenie dokumenty w regionalnym oddziale NFZ, uzyskanie prawa do refundacji (pieczątka).
  3. Udanie się do punktu protetyki słuchu.

Uwaga!

Warto dodać, że zasady te mogą się zmienić. Obecnie trwają bowiem prace nad ustawą o refundacji wyrobów medycznych. Niewykluczone jest zatem, że niedługo aparat słuchowy będzie refundowany na takiej zasadzie, na jakiej dzisiaj dzisiaj dofinansowywane są leki.

Słuchmed badanie słuchu za darmo