Program ORIGIN MemoryCare łączy najlepsze na świecie metody postępowania z chorymi na demencję

Według specjalistów ORIGIN Polska, osoby dotknięte demencją, w tym chorobą Alzheimera, w lekkim i średnio zaawansowanym stopniu (MMSE 11-23 pkt) wymagają kompleksowego, a jednocześnie bardzo specjalistycznego programu opieki i terapii.

Kluczem do osiągnięcia celu, którym jest spowolnienie postępowania choroby, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego samopoczucia ograniczającego typowe, zaliczane do trudnych zachowania,  może być połączenie najwyżej ocenianych na świecie metod postępowania z chorymi:

 • walidacji gerontologicznej Naomi Feil – opartej na podążaniu za chorym i uczestniczeniu w jego świecie, co wymaga udziału bardzo doświadczonego personelu,
 • modelu pielęgnowania Dorothei Orem – zakładającego niesienie pomocy osobie chorej w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, bez wyręczania jej w tym, co jest zdolna wykonać samodzielnie,
 • teorii pielęgnowania Virginii Hendreson – przewidującej asystowanie choremu, gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy w dążeniu do odzyskiwania pełnej niezależności w najszybszym możliwie czasie,
 • programu edukacyjnego Teepy Snow – kładącego nacisk na pozytywne podejście do opieki i zrozumienie co się za tym kryje,
 • modelu opieki Hanny Chrzanowskiej – rozszerzającego działania pielęgniarskie na sferę duchową,
 • metody Mari Montessori – koncentrującej się na stymulowaniu funkcji poznawczych, istotnych dla odzyskania sprawności w niektórych czynnościach życia codziennego, poprzez dostosowanie otoczenia, uwzględnienie indywidualnych potrzeb, w tym rozwijania relacji z innymi ludźmi.

Już w 2-giej połowie września osoby ze zdiagnozowaną demencją będą mogły skorzystać w CENTRUM ORIGIN Otwock z unikalnego w Polsce programu terapii stacjonarnej, obejmującego działania takie jak:

 • prewencja upadków 
 • klasyczna fizjoterapia – istotna dla poprawy ruchomości stawów, kręgosłupa oraz siły mięśni  poprzez systematyczne ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykalne, a także korzystanie z wysokospecjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych
 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem – ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałanie regresowi posługiwania się mową, aby możliwie najdłużej podtrzymać umiejętność porozumiewania się pacjentów z otoczeniem
 • terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, trening pamięci i zdolności poznawczych, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych, terapia sensoryczna w sali Snooezelen, terapia ruchowa: taniec, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia sprawności wzrokowo-przestrzennej, których celem jest trening pamięci, trening konkretnych umiejętności dnia codziennego, dostarczanie informacji podtrzymujących orientację, pielęgnowanie wspomnień i tożsamości, tworzenie przyjaznego, kojącego i dającego poczucie bezpieczeństwa otoczenia
 • grupowe spacery oraz zajęcia w ogrodzie terapeutycznym – kontakt z naturą, bogactwo bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, dotykowych  pozytywnie oddziałuje na osoby zmagające się z napięciem i niepokojem związanym z chorobą. Udział w pielęgnowaniem roślin w towarzystwie opiekunów, terapeutów oraz innych członków grupy często pozwala rozwinąć pasję ogrodniczą, umożliwiającą aktywne spędzanie większości czasu od wiosny do jesieni na świeżym powietrzu
 • seria terapii i zajęć indywidualnych mających na celu określenie stanu zdrowia oraz postępu choroby
 • raport miesięczny przygotowywany przez zespół specjalistów, udostępniany rodzinie osoby chorej

Orgin

W ramach programu ORIGIN MemoryCare zaplanowano autorskie programy aktywizacji, trwające łącznie od 4 do 5 godzin dziennie. Z tego względu oferta ORIGIN nie ma sobie równych na polskim rynku usług senioralnych. Tak aktywny tryb funkcjonowania w ramach terapii grupowych i indywidualnych pod okiem profesjonalnej kadry, niesie korzyści zdrowotne, poprawia jakość życia, pomaga ustalić rytm dnia, zaspokaja potrzebę utrzymywania więzi towarzyskich i społecznych.

Osobom, które nie mają zdiagnozowanej choroby, lecz wykazują objawy mogące wskazywać na demencję, oferowane będą  2-7 dniowe pobyty diagnostyczne, podczas których konsylium specjalistów oceni stan pacjenta oraz  przygotuje zalecenia dalszego postępowania.

Słuchmed badanie słuchu za darmo