Pracowniku! Zobacz, co musisz wiedzieć w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenie z pracy po 50Panie w kadrach mogą, ale nie muszą grać na Twoją korzyść.

W jaki sposób ustalić bieg okresu wypowiedzenia? Kiedy pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę? Na te i inne podstawowe pytania z zakresu prawa pracy odpowiadamy w poniższym tekście.

Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym?

Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym może być nieuzasadniona nieobecność w pracy. Wiele jednak zależy od tego, w jakich okolicznościach dojdzie do takiej sytuacji. Pracownik ma obowiązek w terminie najpóźniej drugiego dnia nieobecności – w przypadku wyjątkowej sytuacji, na przykład choroby własnej lub choroby dziecka pozostającego pod opieką, ale też wezwania do sądu, prokuratury lub na policję – powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności. Usprawiedliwieniem absencji z powodu choroby może być oczywiście zaświadczenie lekarskie. Jeżeli pracodawca nie zastosował od razu lub krótko potem kary wobec pracownika, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, nie może już jej nałożyć, jeśli od zdarzenia minęły 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym – Kiedy może do tej dojść?

Jak głosi art. 55 par. 1 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w par. 1, jeśli pracodawca poważnie naruszył podstawowe obowiązki względem niego. W takich sytuacjach pracownik ma również prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia – W jaki sposób jest ustalany?

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od rodzaju zawartej umowy i jest zawarty w Kodeksie pracy. W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia może wynosić dwa tygodnie. Natomiast w przypadku umowy o pracę wynosi do 3 miesięcy. W przypadku umowna czas określony okres ten może wynosić miesiąc.

Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie po urlopie macierzyńskim?

Kobieta, która powraca do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego, nie może zostać zwolniona z pracy – przez kolejnych 12 miesięcy chroni ją prawo pracy. Istnieje jednak reguła od tej zasady, na przykład zwolnienie dyscyplinarne za poważne przewinienia, choć należy dodać, że w praktyce dość trudno doprowadzić do tego typu sytuacji.

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 osób, ma prawo do przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wówczas rozwiązanie stosunku pracy dotyczy także pracownicy powracającej po urlopie macierzyńskim, choć należy zaznaczyć, że przyczyna zwolnienia musi zdecydowanie leżeć w czymś innym niż w samej pracownicy. Więcej informacji na temat praw i obowiązków pracodawcy można znaleźć na stronie https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace-nie-daj-sie-oszukac-wzor.