Pozycja seniorów we współczesnej gospodarce

Srebrna gospodarka dotyczy seniorów w systemie gospodarczymSrebrna gospodarka dotyczy seniorów w systemie gospodarczym

W jaki sposób chronić konsumentów-seniorów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców? To jeden z tematów konferencji Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki, na który została zaproszona redakcja Słowo Seniora.

Konferencja Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki odbyła się w siedzibie Senatu 10 marca z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Organizatorami byli: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów, której przewodniczącym jest senator Ryszard Majer oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła premier Beata Szydło.

W liście skierowanym do uczestników konferencji premier Beata Szydło podkreśliła, że ochrona konsumentów seniorów może być testem na skuteczność państwa, które powinno być silne w stosunku do silnych, a słabym służyć pomocą.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat pozycji seniorów we współczesnej gospodarce – jak wpływają na rynek produktów i usług w Polsce, w jaki sposób przedsiębiorcy dostosowują produkty i usługi do tej grupy konsumentów. Omówili również nieuczciwe praktyki rynkowe na podstawie doświadczeń UOKiK i rzeczników konsumentów.

– Coraz więcej jest produktów i usług skierowanych do starszego pokolenia. To oznacza jednocześnie dużą liczbę nieuczciwych działań wobec seniorów. Co z kolei powoduje, że ta grupa wymaga szczególnej ochrony. Dlatego jednym z najważniejszych zadań dla UOKiK jest przeciwdziałanie i ściganie praktyk niekorzystnych dla starszych osób – powiedział prezes UOKiK, Marek Niechciał, podczas otwarcia konferencji.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska przypomniała, że jednym z priorytetów rządu jest polityka senioralna i zapewnienie osobom starszym możliwości aktywnego życia, a także zagwarantowanie im bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę, że do tej grupy należy kierować jak najwięcej informacji.

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów senator Ryszard Majer podkreślił, że ze względu na starzenie się społeczeństwa srebrna gospodarka będzie się rozwijała coraz intensywniej, w Polsce przybywa bowiem rocznie 200 tys. osób starszych. Zaspokojenie ich potrzeb będzie dotyczyło m.in. zapewnienia jak najdłuższej aktywności zawodowej, samodzielności, zagospodarowania czasu, organizacji usług transportowych, dbałości o zdrowie i wygląd, zapewnienia integracji społecznej czy dostarczenia usług finansowych dostosowanych do wieku. Przedstawiając realizowany w Częstochowie program „Polska Przyjazna Osobom Starszym”, senator Ryszard Majer podkreślił znaczenie uwrażliwiania seniorów na ich prawa dzięki dobrze skonstruowanej i zwizualizowanej informacji, a także łączeniu wysiłków różnych instytucji.

Pozycja seniorów w gospodarce

Pozycja seniorów w gospodarce

Zdaniem przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbiety Ostrowskiej w naszym kraju należy zmienić sposób postrzegania osób starszych, grupy coraz bardziej zróżnicowanej, m.in. pod względem finansowym, zdrowotnym czy wykształcenia. Oznacza to coraz bardziej różnorodne potrzeby i preferencje. Współcześnie seniorzy jako konsumenci są coraz bardziej świadomi i aktywni, ale nadal stanowią grupę wrażliwą i są narażeni na nieuczciwe praktyki. Dopiero dostrzeżenie zmian zachodzących w tej grupie społecznej, związanych m.in. z jej coraz lepszym statusem finansowym i stabilnością sytuacji życiowej, przyczyni się do rozwoju srebrnej gospodarki.

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w resorcie rodziny Stefan Kołucki zwrócił uwagę, że polityka senioralna wymaga kompleksowego podejścia i współpracy na wszystkich poziomach między instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Podsumowując dyskusję na temat ochrony seniorów na rynku, prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski stwierdził, że należy odpowiedzieć na pytanie: jaką drogą należy pójść, by poprawić los starszych konsumentów narażonych na nieuczciwe praktyki. Według niego dyskusja podczas konferencji wykazała, że nie jest nią edukacja czy kampanie informacyjne, bo nieuczciwi sprzedawcy zawsze będą szybsi. Przypomniał, że sens ochrony konsumentów polega na tym, że mają oni prawo „nie wiedzieć”, dlatego tak niezwykle ważne jest wsparcie instytucjonalne. Należy przekonywać osoby starsze, że to, iż dały się oszukać, nie jest wstydem i trzeba taki fakt, pokonując barierę psychologiczną, zgłosić.

Paneliści konferencji dotyczącej srebrnej gospodarki

Paneliści konferencji dotyczącej srebrnej gospodarki

W trakcie spotkania odbyły się dwie uroczystości. Pierwszą z nich było odznaczenie prezydenckim Krzyżem Zasługi rzeczników konsumentów, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem szczególnie wspierają polskich konsumentów.

Rzecznicy konsumentów są pierwszym i najważniejszym ogniwem w łańcuchu dochodzenia roszczeń konsumenckich. Rocznie udzielają blisko pół miliona porad – mówił prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Odznaczenia otrzymało dziesięciu rzeczników. Złotym Krzyżem Zasługi za wieloletnią skuteczną pomoc słabszym uczestnikom rynku została uhonorowana Longina Kaczmarek – rzecznik konsumentów ze Szczecina. Natomiast Brązowymi Krzyżami zasługi za swoją pracę zostali odznaczeni:

 • Lidia Baran-Ćwirta – powiatowy i miejski rzecznik konsumentów w Lublinie i powiecie lubelskim,
 • Marek Janczyk – miejski rzecznik konsumentów w Poznaniu,
 • Irena Krzanowska – powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej,
 • Adrianna Peć – miejski rzecznik konsumentów w Sosnowcu,
 • Krzysztof Podgórski – miejski rzecznik konsumentów w Tarnowie,
 • Marek Radwański – powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu,
 • Małgorzata Rothert – miejski rzecznik konsumentów z Warszawy,
 • Elżbieta Sługocka-Krupa – powiatowy rzecznik konsumentów w Krośnie,
 • Jadwiga Urbańska – miejski rzecznik konsumentów w Olsztynie.

Światowy Dzień Konsumenta był również okazją do odznaczenia profesjonalnych uczestników rynku, którzy są przyjaźni konsumentom. Po raz pierwszy UOKiK i Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów przyznali tytuł Amicus Consumentium przedsiębiorcom, których działania przyczyniły się w 2016 roku do propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Laureatami w konkursie zostały 3 przedsiębiorstwa z woj. zachodniopomorskiego:

 • Maciej Szarłata i Piotr Szarłata – wspólnicy prowadzący sklepy obuwnicze w Koszalinie,
 • Firma Handlowa „XL” Wiesław Dudziak – również prowadząca sklepy obuwnicze w Koszalinie,
 • oraz spółka działająca w branży nieruchomości – Neptun Developer ze Szczecina.

Zwycięskie firmy zostały wytypowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Koszalina.Przedsiębiorstwa otrzymały wyróżnienie oraz prawo do posługiwania się tytułem: „Amicus Consumentium 2016 roku”. Kolejna edycja konkursu w 2018 roku.

Słuchmed badanie słuchu za darmo