Pełnomocnictwo od seniora: Ułatwienie dla seniorów i rodzin

Pełnomocnictwo od senioraPełnomocnictwo od seniora

Pełnomocnictwo od seniora jest pomocne w życiu rodzinnym. Osoby starsze często mają problem z poruszaniem się i nie wychodzą z domu, zaś formalności czekać nie mogą. Zobacz, jak je załatwić!

Polskie prawo zezwala na załatwianie rozmaitych formalności przez pełnomocnika. W większości spraw pełnomocnikiem może być każdy, nie tylko osoba spokrewniona z seniorem. Jest tylko jeden wyjątek: pełnomocnikiem w sądzie cywilnymi administracyjnym może być tylko osoba bliska małżonek, rodzeństwo, dzieci, wnuki, prawnuki. Do załatwienia większości spraw w czyimś imieniu wystarczy pełnomocnictwo zwykłe (napisane odręcznie lub wypełnione na druku urzędu). Pełnomocnictwo notarialne jest konieczne, gdy sprawa dotyczy: kupna, sprzedaży i darowizny nieruchomości, przyjęcia lub odrzucenia spadku, przedłużenia użytkowania wieczystego. Czasem także banki żądają pełnomocnictwa notarialnego.

Pełnomocnictwo w ośrodku pomocy społecznej

Seniorzy często zwracają się do ośrodków pomocy społecznej o zasiłki i pomoc opiekunki. To może też załatwić pełnomocnik. W MOPSach nie ma specjalnych druków do udzielania pełnomocnictwa. Wystarczy pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie, napisane odręcznie lub na komputerze z własnoręcznym podpisem seniora.

Należy podać w nim: dane pełnomocnika (imię, nazwisko, PESEL, można też nr dowodu osobistego) oraz zakres pełnomocnictwa, czyli jakie sprawy mogą być załatwiane na jego podstawie (np. składanie wniosków o zasiłki).

Uwaga! Za pełnomocnictwo do załatwiania spraw w MOPS nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jeśli senior nie porusza się samodzielnie i nie wychodzi z domu, zawsze można prosić, by przyjechał do niego pracownik socjalny (i na miejscu wypełnił wniosek, np. o przyznanie opiekunki). Wystarczy zgłosić taką potrzebę telefonicznie. Do ośrodka pomocy społecznej może zadzwonić sam senior lub ktoś w jego imieniu.

Pełnomocnictwo na poczcie

Senior może udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa do odbierania przesyłek. Pełnomocnictwo może być udzielone w dwóch formach: odręcznie, tj. w zwykłej formie pisemnej (wtedy nie podlega opłacie) lub na formularzu pocztowym, w placówce pocztowej i w obecności pracownika poczty (jest to usługa, za którą jest pobierana opłata, np. w Poczcie Polskiej za pełnomocnictwo stałe 26 zł, okresowe za każdy miesiąc 8,00 zł, jednorazowe 6 zł).

 

Listonosz, gdy nie zastanie adresata, może zostawić przesyłkę poleconą dorosłemu domownikowi, ale nie może jej wydać np. sąsiadowi lub innej osobie, która nie jest pełnomocnikiem. Wtedy może tylko zostawić w skrzynce awizo do odbioru listu lub przekazu na poczcie.

Pełnomocnictwo bankach

Często te placówki, powołując się na ochronę tajemnicy bankowej, określają własne warunki pełnomocnictw. Bank może żądać na przykład, by pełnomocnictwo było udzielone na specjalnym formularzu obowiązującym u niego i by byto podpisane przez seniora lub nawet przez obie strony w oddziale banku w obecności pracownika. Pełnomocnictwo na formularzu banku jest traktowane jak jedna z usług bankowych, a zatem pobiera się za jego udzielenie opłatę zgodnie z cennikiem (stawki są różne, w zależności od oferty banku). Czasami banki żądają pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego. W takim pełnomocnictwie musi być dokładnie napisane, jakie sprawy bankowe ma prawo załatwiać pełnomocnik za seniora (np. wypłacać pieniądze z konta, zakładać lokaty itd.). Niektóre banki oferują też swoje usługi poza placówką: pracownik banku może dojechać do domu seniora i wziąć od niego dyspozycję, np. założenia rachunku, przelewu itp. Jednak nie przywiezie gotówki do domu!

Pełnomocnictwo u sprzedawcy energii

Wystarczy, że senior, odbiorca energii upoważni pisemnie wybraną przez siebie osobę. Zwykle sprzedawcy jak i operatorzy systemu dystrybucyjnego nie wymagają upoważnienia notarialnego, ale czasem niezbędny je ich formularz. Dlatego warto wybrać się wraz z seniorem do punktu obsługi klienta sprzedawcy w celu dopełnienia formalności. Na upoważnieniu wato zaznaczyć, jakich zmian może dokonać upoważniony, czy może zmieniać dane, mieć wgląd do rachunków za prąd, czy także zmienić sprzedawcę energii el. Więcej o zmianie dostawcy energii, jaki o tym gdzie zyskać najtańszy prąd, czytaj na EnergiaDirect.pl.

Pełnomocnictwo w ZUS

Pełnomocnik może załatwiać za seniora sprawy dotyczące renty, emerytury i innych świadczeń. Pełnomocnictwo można przygotować w domu, nie musi być udzielane przez seniora w obecności pracownika ZUS czy w oddziale. Można je napisać odręcznie lub na komputerze (z odręcznym podpisem seniora) lub na druku dostępnym w każdym oddziale ZUS lub na stronie internetowej: www.zus.pl (w zakładce wzory formularzy). Wystarczy go wydrukować i wypełnić, zaznaczając jakiej sprawy dotyczy pełnomocnictwo (lub że dotyczy wszelkich spraw w ZUS) oraz kogo i na jaki okres ustanawiamy pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo w sądzie i notariusza, koszty i opłaty

Jeśli pełnomocnik występuje w imieniu seniora przed urzędem lub sądem, to pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł (należy przelać ją na konto danego urzędu miasta lub gminy, na terenie, której toczy się sprawa).

Uwaga! Opłata skarbowa nie jest wymagana, jeśli pełnomocnikiem jest: małżonek, dziecko, brat lub siostra seniora.

Nie trzeba nic płacić także, gdy sprawa jest załatwiana w ZUS, NFZ, w ośrodku pomocy społecznej. Pełnomocnictwo notarialne kosztuje: 30 zł jako pełnomocnictwo do załatwienia jednej sprawy lub 100 zł do kilku (dolicza się 23% VAT). Jeśli notariusz przyjedzie do domu, dopłaca się od 50 zł do 100 zł netto za godzinę jego pracy. Warto wydać te pieniądze, zgłasza kiedy senior może paść ofiarą manipulacji oszustów, EnergiaDirect.pl ostrzega przed wysokimi cenami kWh jaki o oszustami energetycznymi.