Origin Polska – Nowy standard usług senioralnych W Polsce

origin otowckCentrum Origin Polska - Otwock, blisko Warszawy.

U podstaw  powstania i rozwoju marki Origin leży próba zmierzenia się z naglącą potrzebą i obowiązkiem dostrzegania i zaspokajania potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Kwestia wspierania osób starszych, cierpiących na choroby przewlekłe i tracących zdolność do samodzielnego funkcjonowania to problematyka wymagająca wielkiej uwagi i dająca szerokie pole działania.

Inspiracją i wzorem wprowadzanych przez Origin prekursorskich zmian na polskim rynku usług senioralnych są stosowane od lat na świecie rozwiązania podnoszące poziom usług w zakresie opieki, terapii, rehabilitacji poprzez holistyczne, nacechowane empatią i troską o człowieka podejście.

Neil Prashad, założyciel i właściciel kanadyjskiej firmy Origin Active Lifestyle Communities, znany na kontynencie północnoamerykańskim ze świetnie prowadzonych obiektów opieki senioralnej, za namową Krzysztofa Jacuńskiego, Kanadyjczyka polskiego pochodzenia, zdecydował się w 2014r. na rozszerzenie swojej działalności na teren Polski. W efekcie powstała firma Origin Polska, która w połowie lutego rozpocznie świadczenie usług  na terenie swojego pierwszego w Polsce, modelowego, supernowoczesnego obiektu Centrum Origin Otwock.

Prashad Origin

Neil Prashad i Krzysztof Jacuński.

KRÓTKA HISTORIA ORIGIN

Filozofia holistycznej opieki, będąca podstawą modelu opieki senioralnej oferowanego przez Origin, od ponad 30 lat rozwijana jest przez Neila Prashad, który od dziecka wychowywany był w duchu szczególnej troski o innych.

Neil Prashad ukończył studia architektoniczne na Harvardzie, pisząc pracę dyplomową na temat projektowania obiektów dla osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu studiów, wraz z kilkoma kolegami, założył jedną z największych dzisiaj w Kanadzie firmę budującą i prowadzącą obiekty senioralne. W 2002r. postanowił stworzyć własną markę, Origin, celowo zmniejszając skalę działalności nowopowstałej spółki, aby poprawić kontrolę jakości.

W 2013 r. Neil Prashad i Krzysztof Jacuński spotkali się w Toronto, gdzie obaj mieszkają. Od początku łączyło ich jedno – obaj są architektami, wprawdzie od lat nie praktykującymi, ale niezmiernie zafascynowanymi architekturą terapeutyczną, stanowiącą jeden z trzonów holistycznego podejścia do usług senioralnych. Rozmowa dotyczyła rynku senioralnego w Europie, szczególnie w Polsce. Kilka miesięcy później Neil Prashad przyleciał do Polski, która zachwyciła go swoją gościnnością, ale jednocześnie zaskoczyła bardzo niskim poziomem usług senioralnych, odpowiadającym poziomowi kanadyjskiemu sprzed około 30 lat. Otwierało to szerokie perspektywy rozwojowe dla sprawdzonej już koncepcji usług senioralnych Origin. Tak zrodziła się  idea stworzenia firmy Origin Polska, wykorzystującej doświadczenia Origin w Kanadzie. Jej celem stało się zrewolucjonizowanie usług tego sektora w naszym kraju pod względem zakresu i poziomu jakości.

W oparciu o bardziej dogłębne badanie rynku polskiego, Krzysztof Jacuński postanowił rozszerzyć ofertę kanadyjskiej firmy Origin, specjalizującej się głównie w senioralnych mieszkaniach serwisowanych, o specjalistyczną opiekę nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera lub innymi formami demencji oraz o szeroki program rehabilitacji neurologicznej.

We współpracy pomiędzy kanadyjskimi i polskimi specjalistami w zakresie psychiatrii, neurologii, neuropsychologii, geriatrii, pielęgniarstwa i opieki nad osobami niesamodzielnymi,  powstały programy MemoryCare, NeuroCare oraz OrtoCare, stanowiące bazę usług senioralnych Origin Polska.

ORIGIN POLSKA DZIŚ

W efekcie, w Otwocku, na bazie starego, opuszczonego i całkowicie zrujnowanego budynku w którym w latach powojennych mieścił się dom dziecka, powstał nowoczesny obiekt na 126 miejsc. Zaprojektowano go zgodnie z pryncypiami architektury terapeutycznej, Zastosowany układ klastrowy będzie sprzyjał tworzeniu minispołeczności mieszkańców. Przestronne pomieszczenia wielofunkcyjne służą wspólnemu spędzaniu czasu, podczas terapeutycznych zajęć grupowych, i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów socjalnych podczas codziennych indywidualnie wybieranych form aktywności intelektualnej i ruchowej. To także miejsce spotkań z rodziną, umożliwiające interaktywny kontakt podczas odwiedzin.

otwock fizjoterpaia

Sala fizjoterapii w Centrum Origin Polska w Otwocku.

Podczas trwania prac budowlanych, dopracowano szczegółową koncepcję programową – głównie w zakresie fizjoterapii oraz terapii zajęciowej.

Stworzony pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Parnowskiego  program ORIGIN MemoryCare dotyczący opieki i terapii dla osób w różnych fazach demencji, w tym choroby Alzheimera, wykorzystuje najbardziej uznane metody postępowania z chorymi: rewalidację gerontologiczną Naomi Fail, modele opieki Virginii Henderson, Dorothea’y Orem i Hanny Chrzanowskiej. Priorytetem w naszych poczynaniach  jest oddziaływanie niefarmakologiczne, spowalniające rozwój choroby oraz łagodzenie niepożądanych zachowań pacjenta poprzez podążanie za nim, wspieranie zamiast wyręczania, stwarzanie okoliczności w których czuje się potrzebny i doceniony.

W odrębnej części obiektu realizowany będzie program Origin NeuroCare przeznaczony dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym po udarach, urazach kręgosłupa, cierpiących na SM, lub chorobę Parkinsona. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna prowadzona będzie z wykorzystywaniem najnowocześniejszego sprzętu, w tym urządzeń robotycznych do reedukacji chodu oraz reedukacji funkcji ręki, umożliwiających zindywidualizowanie i zintensyfikowanie ćwiczeń i podniesienie ich efektywności.

Celem założycieli Origin oraz zaangażowanego zespołu pracowników jest, aby marka Origin kojarzyła się z profesjonalizmem, zaufaniem, najnowocześniejszą, najbardziej skuteczną technologią i metodologią, a tym samym aby była wyznacznikiem nowego standardu usług.

Otwarcie pierwszego w Polsce obiektu Origin nastąpi 18 lutego 2019r., ale już teraz można dokonywać rezerwacji na pobyty stacjonarne, diagnostyczne, ambulatoryjne i konsultacje specjalistyczne.

Wszyscy zainteresowani  korzystaniem z usług Centrum Origin Otwock świadczonych zgodnie ze sprawdzonymi na świecie kanonami postępowania i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu mogą uzyskać szczegółowe informacje:

  • telefonicznie +48 797 606 112
  • droga elektroniczną info@originpolska.com
  • podczas umówionego spotkania w Centrum w Otwocku

Słuchmed badanie słuchu za darmo