Odszkodowanie za śmierć dziadka – Zasady przyznawania świadczenia

Odszkodowanie za śmierć dziadkaOdszkodowanie za śmierć dziadka

Prawo do uzyskania zadośćuczynienia przysługuje wtedy, kiedy śmierć w wyniku wypadku ponosi osoba bliska. Nie w każdym jednak przypadku będzie to oznaczało, że wnukowi zostanie przyznane odszkodowanie za śmierć dziadka. Od czego zależy, kto otrzyma takie świadczenie i jaka będzie jego wysokość?

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu przysługuje?

Zgodnie z obowiązującym prawem i ukształtowanym orzecznictwem, zadośćuczynienie przysługuje tym, którzy w wyniku wypadku stracili bliskiego członka rodziny. Jeżeli jednak dziadka i wnuka nie łączyły zażyłe relacje, nie będzie miał on prawa do uzyskania takiego świadczenia. Sam fakt, że byli oni krewnymi nie wystarczy, by zakład ubezpieczeń przyznał zadośćuczynienie z tego tytułu. Bowiem o przyznaniu zadośćuczynienia nie przesądza jedynie stopień pokrewieństwa, a rzeczywiste relacje z poszkodowanym przed wypadkiem i umiejętność wykazania tych więzi w postaci odpowiedniego materiału dowodowego. Jeśli zatem dziadek zamieszkiwał wspólnie z wnukiem (lub w jego najbliższej okolicy), uczestniczył w jego wychowaniu i utrzymywał z nim stały kontakt, to wówczas należy uznać, że był dla niego osobą najbliższą.

Jakiej rekompensaty można się spodziewać?

Kwota odszkodowania jest zależna od wielu czynników, dlatego nie można podać jego średniej wysokości – jest to kwestia indywidualna. Przy jej określaniu bierze się pod uwagę m.in. bliskość relacji z dziadkiem, częstotliwość kontaktu z nim, wiek wnuka, wpływ śmierci krewnego na jego zdrowie, stan wewnętrzny oraz na sytuację majątkową rodziny. Nie bez znaczenia pozostają także obowiązki, jakie pełnił on w domu, np. czy opiekował się wnukami. Również z takich powodów jego śmierć będzie ciosem dla rodziny i upoważnia wnuka do otrzymania świadczenia.

Kiedy nie wiadomo, czy otrzymanie świadczenia będzie możliwe, warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej, która pomoże określić czy danej osobie przysługuje rekompensata i jakie dokumenty powinna w związku z tym zgromadzić.

Na stronie http://odszkodowanie448.pl/odszkodowanie-za-smierc/czy-odszkodowanie-za-smierc-dziadka-wyplacane-jest-w-kazdej-sytuacji/ znajduje się więcej szczegółowych informacji dotyczących dochodzenia odszkodowań, które mogą okazać się przydatne przy staraniach o ten rodzaj świadczenia.

Słuchmed badanie słuchu za darmo