Na czym polega odwrócony VAT w budownictwie?

odwrocony vatNa czym polega odwrócony VAT w budownictwie?

Odwrócony VAT w budownictwie to nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku w niektórych sektorach budowlanych. Dotyczy ona usług wymienionych w pozycjach 2–48 załącznika ustawy o podatku VAT, przy spełnieniu określonych warunków dotyczących usługobiorcy i usługodawcy.

Na czym polega odwrotne obciążenie podatkiem VAT w budownictwie?

Jak dowiedzieć się możemy z bloga prawniczego Legalna Budowa, zasady odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w budownictwie określa art. 17. ust. 1. pkt. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Systemem tym objętych jest więc wiele różnych usług montażowych oraz budowlanych. Można tutaj wyróżnić chociażby roboty ziemne, malarskie (również tapetowanie), tynkarskie, wiercenie studni, wykonywanie instalacji gazowych, cieplnych i elektrycznych, zakładanie ogrodzeń, a także prace związane z renowacją, remontem czy przebudową budynków. Warto tutaj zauważyć, że wśród wymienionych usług znajdują się również wszelkiego rodzaju prace dotyczące powstawania nowych budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Czemu ma służyć odwrócony VAT?

Według objaśnień dotyczących wprowadzenia zasady odwróconego obciążenia VAT do branży budowlanej, taki system ma zapobiec wszelkiego rodzaju nieprawidłowościom i oszustwom, które zostały zaobserwowane na rynku w związku z rozliczeniem podatku. Jedną z takich często stosowanych praktyk było wystawianie fałszywych „pustych faktur” niemających w rzeczywistości nic wspólnego z faktycznym przeprowadzeniem transakcji.

Zgodnie z tym przepisem odwrotne obciążenie ma miejsce, gdy spełnione są następujące warunki:

  • przedmiotem robót są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o podatku VAT – usługi te określone są za pomocą klasyfikacji PKWiU;
  • usługodawcą jest podatnik, którego sprzedaż nie jest określana jako sprzedaż zwolniona podmiotowo (limit wynosi tutaj 200 tys. złotych);
  • usługobiorcą jest czynny podatnik VAT;
  • usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca;
  • dostawa usług i/lub towarów nie jest wykorzystywana tylko do celów związanych z prowadzeniem działalności zwolnionej z VAT.

Usługobiorcy, którzy nabywają towar objęty procedurą, muszą obligatoryjnie pamiętać o tym, że to właśnie oni mają obowiązek odprowadzać, a także rozliczać podatek VAT. Aby poprawnie tego dokonać, należy najpierw sprawdzić, czy wykonywana usługa znajduje się w bazie świadczeń znajdujących się w załączniku 14 ustawy o podatku VAT, a następnie prawidłowo zidentyfikować numer tej usługi w PKWiU.