Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z PEG – Problemy pielęgnacyjne, cel opieki, działania pielęgniarskie

Żywienie dojelitoweSenior z PEG wymaga profesjonalnej opieki

Praca pielęgniarki w przypadku pacjentów z PEG, polega przede wszystkim określeniu problemu pielęgnacyjnego, oczekiwanego celu opieki oraz działań pielęgniarskich. W poniższym tekście zostały przedstawione ewentualne problemy pielęgnacyjne, które mogą wystąpić u pacjenta z PEG wraz z celem opieki oraz prawidłowymi działaniami pielęgniarskimi, które w konsekwencji mają prowadzić do spełnienia wspomnianych celów.

W pierwszej kolejności należy zająć się pielęgnacją gastronomii endoskopowej typu PEG zaraz po założeniu zgłębnika, gdzie najczęściej okres od momentu wytworzenia kanału skórnego do pełnego zagojenia trwa ok. 14 dni. W tym przypadku pielęgnacja będzie wyglądała następująco:

Problem pielęgnacyjny: Proces gojenia się miejsca, gdzie wytworzono kanał skórny do założenia zgłębnika.

Cel opieki: doprowadzenie do zagojenia się miejsca, gdzie wytworzono kanał skórny do założenia zgłębnika.

Działania pielęgniarskie:

 1. przygotowanie się do działań pielęgniarskich, bardzo dokładne umycie rąk,
 2. pozostawienie mocującego zacisku na miejscu oraz poluzowanie zewnętrznego dysku mocującego
 3. czyszczenie miejsca założenia przetoki za pomocą soli fizjologicznej lub ewentualnie wody oraz dokładne osuszenie
 4. umieszczenie jałowego opatrunku, najlepiej przygotowanego w kształcie litery Y, co pozwala na zachowanie odpowiedniej odległości od skóry, ok. 2 mm, pozwoli zapobiegać to niepożądanemu wystąpieniu odleżyn
 5. każdego dnia należy delikatnie obracać zgłębnik, o ok. 180 stopni, równie ważne jest jego wysuwanie i wsuwanie
 6. należy poinformować chorego oraz jego rodzinę na temat tego, że przez pierwsze 14 dni nie powinno się stosować kąpieli, gdzie fragment ciała, gdzie założono zgłębnik będzie znajdował się pod wodą

Kolejnym etapem opieki pielęgniarskiej jest podawanie diety.

Problem pielęgnacyjny: Wyciek treści żołądkowej w okolicy gastrostomii

Cel opieki: zahamowanie wycieku treści, pielęgnacja oraz profilaktyka, która pozwoli na uniknięcie tego problemu

Działania pielęgniarskie:

 1. podawanie pokarmu w odpowiedniej pozycji
 2. kontrola treści zalegającej w żołądku
 3. indywidualne dostosowanie ilości podawanego pokarmu do możliwości pacjenta
 4. edukacja rodziny na temat podawania pokarmu, zarówno pod względem ilości, jak i techniki samego podawania
 5. badanie jamy brzusznej oraz kontrolowanie wypróżnień
 6. sprawdzenie tego, czy zestaw PEG jest kompletny. Zachowanie 2 mm różnicy, pomiędzy płytka a skórą
 7. w niektórych przypadkach zalecenie konsultacji lekarskiej

W przypadku chorych leżących pojawiają się również dodatkowe problemy, takie jak np. odleżyny.

Problem pielęgnacyjny: Niedokrwienie skóry, które jest konsekwencją zbyt mocnego dociśnięcia płytki gastrostomii

Cel opieki: pielęgnacja i profilaktyka wystąpienia odleżyn, profilaktyka pielęgnacji skóry chorego

Działania pielęgniarskie:

 1. stała kontrola umocowania gastrostomii, która przede wszystkim polega na sprawdzeniu, czy zewnętrzna płytka nie naciska zbyt mocno na skórę, odległość pomiędzy nimi powinna wynosić ok. 2 mm.
 2. oczyszczenie rany oraz jej zaopatrzenie
 3. zastosowanie specjalistycznego opatrunku, który pozwoli na jak najszybsze gojenie

Problem pielęgnacyjny: Zmiany troficzne w jamie ustnej z powodu braku funkcji samooczyszczania

Cel opieki: zapobieganie oraz leczenie zmian troficznych w obrębie górnego odcinka układu pokarmowego

Działania pielęgniarskie:

 1. w związku z tym, że pacjent objęty badaniem nie jest świadomy należy edukować jego rodzinę na temat tego, w jaki sposób mogą oczyszczać jamę ustną chorego
 2. higiena jamy ustnej chorego, sprawdzenie czy ma do dyspozycji miskę oraz ligniny, która będzie niezbędna do odkrztuszania wydzieliny
 3. zastosowanie specjalnych preparatów antyseptycznych, które ułatwią mechaniczne usunięcie zrogowaciałego naskórka
 4. zalecenie rodzinie chorego stosowanie środków do płukania jamy ustnej oraz mycie zębów chorego, które zapobiegną występowaniu tego problemu

W czasie całego procesu pielęgnacyjnego istotna jest pielęgnacja chorego, która ma na celu uniknięcie powikłań oraz infekcji związanych z założeniem PEG.

Problem pielęgnacyjny: Wystąpienie zmian troficznych na skórze wokół drenu

Cel opieki: załagodzenie skutków wystąpienia zmian troficznych oraz wyeliminowanie ich źródła

Działania pielęgniarskie:

 1. rozmowa z rodziną na temat zasad żywienia za pomocą gastrostomii oraz uczulenie na najważniejsze problemy, które mogą się pojawić
 2. ciągłe kontrolowanie skóry, które ma na celu jak najwcześniejsze zauważenie obrzęków, zaczerwienia lub innych zmian
 3. w razie potrzeby stosowanie maści ochronnych, pasty stomijnej lub specjalnego opatrunku ochronnego
 4. dezynfekowanie rany środkami antyseptycznymi
 5. higiena skóry pacjenta z zastosowaniem mydła o PH 5,5

Problem pielęgniarski: Aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych

Cel opieki: uniknięcie aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych oraz jej profilaktyka

Działania pielęgnacyjne:

 1. dokładne przestrzeganie zasad żywienia
 2. wykonywanie pielęgnacji drzewa oskrzelowego zawsze przed podawaniem pokarmu
 3. zachowanie uwagi przy wszystkich działaniach związanych z możliwością zachłyśnięcia się pacjenta lub wystąpienia aspiracji
 4. kontrolowanie pacjenta pod kątek niewydolności oddechowej przez co namniej 48 godzin od zdarzenia aspiracji treści pokarmowej

Problem pielęgniarski: Zaparcia

Cel opieki: Doprowadzenie do prawidłowego działania układu pokarmowego w zakresie wypróżniania się i profilaktyka

Działania pielęgnacyjne:

 1. analiza diety, najlepiej wraz z rodziną, weryfikacja środków farmakologicznych, które przyjmuje pacjent oraz częstotliwości wypróżnień
 2. kontrolowanie rytmu wypróżnień
 3. zastosowanie środków przeczyszczających, które nie będą wchodziły w interakcje z lekami
 4. zastosowanie czopków glicerynowych
 5. lewatywa – możesz wykonać lewatywę w domu, jeśli zakupisz wlewnik do lewatywy
 6. w określonych przypadkach mechaniczne wydobycie stolca

Problem pielęgniarski: Mechaniczne uszkodzenie gastrostomii

Cel opieki: doprowadzenie do odpowiedniego położenia i działania gastrostomii

Działania pielęgnacyjne:

 1. edukowanie rodziny w zakresie zabezpieczenia przetok oraz bezpiecznego układania pacjenta
 2. stosowanie farmakologii, jedynie po konsultacji z lekarzem
 3. pielęgnacja i kontrolowanie przetoki

Problem pielęgniarski: Przyrośnięcia wewnętrznej części gastrostomii do śluzówki żołądka

Cel opieki: przywrócenie prawidłowego położenia gastrostomii oraz działania mające na celu zminimalizowanie skutków tego zdarzenia

Działania pielęgnacyjne:

 1. regularne rozbieranie zewnętrznych części zestawu oraz ich dokładne mycie
 2. zakładanie suchego opatrunku, który należy umieścić pomiędzy skórę, a gastrostomię
 3. cykliczne kontrolowanie napięcia całego zestawu
 4. wykonywanie ruchów gastrostomią w głąb żołądka na długość ok. kilku centymetrów i powrót do odpowiedniego położenia

Opieka nad chorym z PEG, a funkcje zawodowe pielęgniarki

blankJak przedstawia się hierarchia realizowanych działań pielęgniarskich w zakresie funkcji zawodowych odnoszących się do podmiotu opieki wobec pacjenta, któremu założono PEG? Hierarchia ta zmienia się wraz z procesem wdrażania żywienia dojelitowego. Od funkcji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych oraz diagnostycznej w przypadku obecności w czasie zabiegu zakładania PEG oraz 14 dni gojenia się miejsca wejścia, poprzez funkcję rehabilitacyjną oraz zapobiegawczą. W ostatnim etapie znów pojawiła się funkcja świadczeń lekarskich oraz lecznicza, mająca na celu jak najlepszy stan chorego oraz funkcja edukacyjna. Ta ostatnia przede wszystkim polegała na kontakcie z rodziną chorego, która powoli wdrażała się w system opieki nad osobą żywioną dojelitowo.

Która, z grup funkcji zawodowych pielęgniarki, odzwierciedlających stopień jej samodzielności, pełni nadrzędną rolę w opiece nad pacjentem, któremu założono przezskórną endoskopową gastrostomię?

W przypadku chorego żywionego dojelitowo trudno jest określić jedną nadrzędną rolę ponieważ w takim przypadku zdecydowanie potrzebna jest kompleksowa opieka. Jaki natomiast zakres prowadzonej dokumentacji pozwala odzwierciedlić realizowany model opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z przezskórną endoskopową gastrostomią? Realizację modelu opieki pielęgniarskiej najlepiej pokazuje zbiorcza dokumentacja wewnętrzna. Jeden z jego elementów- raport pielęgniarski jest pisemnym sprawozdaniem, które pozwala na przekaz informacji zarówno na linii pielęgniarka- pielęgniarka, ale również pielęgniarka-lekarz. Informacje zawarte w dokumentacji są o tyle ważne, że takie dane mogą mieć kluczową wagę w przypadku, kiedy stan chorego wykazuje nieprawidłowości, a na oddziale dyżur pełni kolejna pielęgniarka. Raport pielęgniarski pozwala na wyjątkowo wnikliwą obserwację zmian u pacjenta, może być potrzebny w czasie diagnozowania lub zmiany rodzaju opieki. W przypadku chorych, żywieniowych dojelitowo kwestia wprowadzania diety jest dość osobnicza, i obserwacja zarówno np. ilości podawanego pokarmu lub częstotliwości jego podawania musi być dokładne raportowana.

Więcej na Vitaltabs.pl