Mądre leczenie – czym jest i jakie przynosi korzyści?

madry lekarzMądre leczenie polega na współpracy.
Leczenie jest bardzo ważnym procesem, z którym styka się praktycznie każdy człowiek. Jego głównym zadaniem jest poprawa stanu zdrowia chorego. Aby leczenie było mądrze przeprowadzone, niezbędna jest wzajemna współpraca kilku podmiotów – lekarza, farmaceuty, pielęgniarek oraz samego pacjenta, bez którego świadomego udziału wdrożona terapia nie ma szans na powodzenie. Na czym polega mądre leczenie i jakie narzędzie pozwala na zoptymalizowanie całego procesu?

Mądre leczenie w praktyce – rola lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i pacjenta

Leczenie stanowi bardzo ważny element funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii oraz pogłębianiu wiedzy z zakresu medycyny staje się coraz lepsze i bardziej dostosowane do potrzeb każdego człowieka. Niezwykle istotne w skutecznym leczeniu jest indywidualne podejście do pacjenta, gdyż każdy chory ma inne potrzeby, które powinny być uwzględnione w toku leczenia, aby wdrożona terapia przyniosła jak najlepsze rezultaty.

Mądre leczenie przebiega zawsze w ścisłej współpracy kilku pomiotów. Osobą decydującą o sposobie leczenia, lekach oraz pozostałych elementach terapii jest lekarz. Jego wiedza i doświadczenie pozwalają na wybór najlepszej i najskuteczniejszej dla konkretnego pacjenta terapii. Nieocenioną pomoc w realizacji zaleceń lekarskich pełnią pielęgniarki, które zajmują się pacjentem w trakcie jego pobytu w szpitalu czuwając na straży przestrzegania zaleceń lekarza.

Leczenie rzadko kiedy może obyć się bez środków farmaceutycznych. Ich dostarczenie leży po stronie farmaceuty, który w konsultacji z lekarzem przygotowuje leki lub wydaje pacjentowi gotowe medykamenty na podstawie przygotowanej przez specjalistę recepty. W centrum mądrego leczenia znajduje się natomiast sam pacjent, od którego zaangażowania oraz zaufania również zależą rezultaty leczenia. Pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza oraz realizować proces leczenie wedle ustalonego przez niego planu.

Asystent Mądrego Leczenia – mobilne wsparcie nowoczesnych technologii

Bardzo istotną rolę w procesie leczenia odgrywa farmakoterapia. Rozwój współczesnej medycyny oraz powszechny dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych i skutecznych leków sprawia, że leczenie przynosi coraz lepsze rezultaty. W celu jego zoptymalizowania i skoordynowania ze sobą wszystkich jego elementów powstał OLAF – Asystent Mądrego Leczenia. Jest to mobilny system, której zadaniem jest wspieranie personelu medycznego szpitala – lekarza, pielęgniarki oraz farmaceuty w farmakoterapii.

OLAF jest otwartym systemem, którego wdrożenie pozwala na zwiększenie wydajności ekonomicznej szpitala oraz ograniczenie kosztów jego funkcjonowania. Współpraca z rynkiem medycznym pozwoliła na stworzenie wysokofunkcjonalnego systemu uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników. Asystent Mądrego Leczenia pozwala na uporządkowanie oraz precyzyjne określenie farmakoterapii – od jej zlecenia przez lekarza, poprzez przygotowanie leku przez farmaceutę, a kończąc na podaniu medykamentu pacjentowi w określonej dawce i czasie przez pielęgniarkę.

Jako że mądre leczenie powinno opierać się na wzajemnej współpracy poszczególnych podmiotów, OLAF daje farmaceucie cenną możliwość konsultacji online z lekarzem oraz wspólnego ustalenia najlepszego dla pacjenta planu farmakoterapii. Wszystko po to, aby leczenie było skuteczne, bezpieczne oraz podjęte w pełni świadomie.