Librus Synergia – co to jest i jak może pomóc?

librus synergiaCzasy się zmieniają Librus Synergia zastąpił papier.

W dawniejszych czasach wywiadówki były stresującymi wydarzeniami zarówno dla uczniów jak ich rodziców. Dopiero podczas tych cyklicznych spotkań rodzic miał okazję przekonać się o prawdziwych postępach dziecka. Niejednokrotnie, w obliczu tej sytuacji, rodzic za późno zdawał sobie sprawę z tego, iż dziecko potrzebuje korepetycji z konkretnego przedmiotu lub jego nieobecności są wynikiem wagarów. Postęp technologiczny szeroko wykorzystywany przez firmy projektujące aplikacje użytkowe znalazł jednak i w tej materii pewną lukę, którą skutecznie wypełnił wprowadzając na rynek dziennik elektroniczny o nazwie Librus Synergia

Czym jest Librus Synergia

Na bazie zmiany ustawy o edukacji, w 2015 roku wprowadzono aplikację o nazwie Librus Synergia, która jest innowacyjnym rozwiązaniem w obszarze kontroli postępów uczniów na bieżąco. Dzięki tej aplikacji rodzic ma stały wgląd we wszystkie oceny ucznia, które zdobywa na każdej lekcji. Równocześnie rodzic może kontrolować frekwencje swojego dziecka, która również jest w systemie aktualizowana na każdej lekcji. Dzięki temu rodzic nigdy nie będzie już zaskoczony złą oceną lub nieuzasadnioną nieobecnością dziecka w szkole.

Rodzic ma również możliwość w skontaktowania się w prosty sposób z wychowawcą klasy bądź konkretnym nauczycielem. Nie ma potrzeby udawania się szkoły – wystarczy swoje pytanie odpowiednio zaadresować i czekać na szybką odpowiedź nauczyciela. Rodzic, za pośrednictwem aplikacji jest ciągle informowany o planie lekcji dziecka, ale też ważnych wydarzeniach, które są zaznaczane w specjalnie zaprojektowanym kalendarzu.

Jakie funkcje posiada Librus Synergia poza standardową kontrolą ocen i frekwencji

Oprócz niezaprzeczalnych plusów korzystania z aplikacji przez rodziców, również nauczyciele znajdą wiele zalet Librus Synergii. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne rejestrowanie wszystkich ocen oraz obecności w czasie rzeczywistym w systemie. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby prowadzenia dziennika fizycznego – wszystkie informacje zawarte są w jednej bazie, do której dostęp mają zarówno nauczyciele, jak i rodzice.

Korzyści płynące z korzystania z aplikacji Librus Synergia

Zarówno rodzice jak i nauczyciele znajdują w tym innowacyjnym rozwiązaniu dziennika wiele zalet. Jest to ekologiczny, sprawny i szybki sposób na ewidencje postępów w nauce ucznia. Aplikacja chroni dane uczniów – dostęp do niej mają tylko autoryzowani użytkownicy posiadający swój prywatny login. Librus Synergia zaloguj oferuje również dodatkowe moduły do swojej aplikacji, takie jak Lektury Szkolne w formie elektronicznej.

Librus Synergia to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce. Dzięki prostej i intuicyjnej w obsłudze aplikacji, rodzic otrzymuje całodobowy dostęp do informacji o swoim dziecku, a nauczyciel oszczędza wiele czasu na ręcznym wypełnianiu dziennika.