Legionella pneumophila – Groźna dla ludzi bakteria

choroba legionistówChoroba legionistów może dotknąć każdego. Szczególnie osoby starsze i po nowotworach.

Legionella to bakteria przenoszona drogą wodną, która powoduje choroby układu oddechowego. Bakterie Legionella, naturalnie występują w środowisku, np. w wodach powierzchniowych, w kałużach, stojącej wodzie. Przy niskiej koncentracji nie są dla człowieka groźne.

Legionelioza – kto może zachorować

Choroba, którą wywołują bakterie nazywana jest legioneliozą. Występuje ona w trzech postaciach. Dwie pierwsze są bardziej znane. Postać płucna zwana chorobą legionistów, objawia się zapaleniem płuc, postać pozapłucna grypopochodna to tzw. gorączka Pontiac. Trzecia odmiana to ciężki pozapłucny zespół rozsianego wykrzepienia wewnątrznaczyniowego. Postać pierwsza i trzecia  choroby, często kończy się trwałym kalectwem lub śmiercią.

Na zachorowanie narażeni są przede wszystkim ludzie o obniżonej odporności (chorzy na nowotwory, po przeszczepach), diabetycy, palacze oraz osoby starsze 55+. Mężczyźni chorują częściej niż kobiety. Prawdopodobieństwo zachorowania wynosi 2-5%, wykrywalność jest na poziomie 1% a śmiertelność dochodzi do 20%.

Namnażaniu się bakterii Legionella sprzyja temperatura wody od 25 do 45°C. Zagrożenie powstaje, jeśli bakterie namnożą się w instalacjach wodnych, w których wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Najwięcej zagrożeń statystycznie wiąże się ze skażoną ciepłą wodą użytkową. Woda wypływając z prysznicy wytwarzających aerozol wodno-powietrzny może być wdychania. Podobna sytuacja ma miejsce przy emisji do odtoczenia przez wieże chłodnicze skażonego aerozolu. W tym przypadku bakterie Legionella mogą rozprzestrzeniać się na duże odległości.

Obiekty, które zgodnie z aktualnymi przepisami wymagają kontroli w zakresie skażenia instalacji i wody bakteriami Legionella to: hotele, sanatoria, domy pomocy, szpitale i inne obiekty służące do stałego zamieszkania.

W obiektach tych wymagane jest okresowe pobieranie próbek wody do badań i zalecane wykonywanie audytów ryzyka w zakresie namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.

Audyt ryzyka bakterii Legionella

Audyty ryzyka, pozwalające kontrolować i obniżać ryzyko w zakresie bakterii Legionella, wykonują wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Audyty pozwalają zlokalizować miejsca i instalacje, które zwiększają ryzyko i stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników i obsługi. W oparciu o raporty podsumowujące audyt, można przygotować procedury obsługowe i kontrolne, oraz przeprowadzić szkolenia osób odpowiedzialnych co umożliwi obniżenie ryzyka zachorowania.

Dlaczego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy?

Po pierwsze konsekwencje związane z zarażeniem się bakteriami Legionella to ciężka choroba lub śmierć.  Kary nakładane przez sądy za nieprzestrzeganie  standardów higienicznych są bardzo wysokie i mogą doprowadzić do bankructwa lub zamknięcia obiektu. Profesjonalna firma wykona audyt co umożliwi obniżenie poziomu ryzyka i jego kontrolę. Przeszkolony personel samodzielnie może okresowo przeprowadzać  wewnętrzny audyt ryzyka w zakresie bakterii Legionella i świadomie kontrolować poziom zagrożenia.

Jedną z firm wykonujących audyty w oparciu o aktualne przepisy polskie oraz wytyczne UE, jest firma Hydropath Sp. z o.o.. Specjalizuje się ona w audytach ryzyka Hydropath Legionella Control (HLC) oraz w eliminacji bakterii z wody i  instalacji wodnych za pomocą niechemicznej technologii dezynfekcji.

Wieloletnie doświadczenie specjalistów z firmy Hydropath, wysokie kompetencje, sprawdzone procedury oraz wdrażana innowacyjna technologia, pozwalają na zagwarantowanie trwałej eliminacji bakterii z instalacji i uzyskanie poziomu skażenia dopuszczalnego przepisami. Poziom ten wynosi dla większości obiektów (poza szpitalami) 100 j.t.k./100ml bakterii Legionella w próbce pobranej do badania.

Przekroczenie poziomu skażenia bakteriami Legionella w wodzie może skutkować czasowym nakazem wyłączenia instalacji wodnych z eksploatacji a nawet prowadzić do zamknięcia obiektu aż do czasu eliminacji skażenia.

Słuchmed badanie słuchu za darmo