Legalne Domy Opieki – Jak sprawdzić w JEDNYM miejscu czy dom opieki działa legalnie?

Legalne Domy Opieki Kampania Społeczna Słowo SenioraLegalne Domy Opieki Kampania Społeczna Słowo Seniora

Kampania Społeczna Legalne Domy Opieki powstała na skutek doniesień medialnych dotyczących nieludzkich praktyk stosowanych w nielegalnych domach opieki. Szacuje się, że urągające człowieczeństwu praktyki opiekuńcze stosowane są w ponad 100 nielegalnie działających placówkach udających domy opieki, domy seniora i liczba ich wzrasta. Kampania rozpoczyna się 14 listopada w Dzień Seniora i będzie trwała tak długo dopóki będą działać nielegalne domy seniora.

Celem Kampanii Społecznej prowadzonej przez portal senioralny Słowo Seniora jest pokazanie społeczeństwu jak sprawdzić czy dom opieki działa legalnie, czy posiada zezwolenia na prowadzenie działalności opieki całodobowej oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze domu opieki, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

– Do tej pory znalezienie informacji czy dom opieki działa legalnie było utrudnione dlatego uruchomiliśmy serwis internetowy LegalneDomyOpieki.pl. W prosty sposób można sprawdzić czy dom opieki działa legalnie, podane są wykazy wszystkich legalnie działających placówek opieki całodobowej zarejestrowanych u odpowiedniego wojewody. Oprócz rejestru podany jest numer telefonu pod którym można sprawdzić czy dom opieki działa legalnie – mówi Remigiusz Zagórski, koordynator kampanii LegalneDomyOpieki.pl.

Placówki zapewniające opiekę całodobową dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych mogą być prowadzone zarówno przez samorządy jak i przez osoby fizyczne, prawne, związki wyznaniowe, kościoły, fundacje i stowarzyszenia. O legalności działania nie świadczy jedynie zapis statutowy ale uzyskanie zgody wojewody i wpisane w rejestr placówek właściwego urzędu wojewódzkiego. Rejestry prowadzone przez urzędy wojewódzkie są powszechnie dostępne jednak odnalezienie domu opieki wpisanego w rejestr stanowi problem dla osób, które nie wiedzą jak i gdzie szukać. Ułatwieniem jest serwis internetowy LegalneDomyOpieki.pl, który w jednym miejscu skupia wszystkie rejestry placówek opieki całodobowej w Polsce oraz numery telefonów, pod którymi można uzyskać odpowiedź czy dom opieki jest zarejestrowany.

– Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy ludzkie przeczucie, że w domu opieki dzieje się źle, ale nie wiemy co wtedy zrobić, kogo poinformować. Dlatego podejrzane domy opieki można zgłosić, zaalarmować za pomocą formularza widocznego w serwisie LegalneDomyOpieki.pl. Podejmiemy wtedy kroki mające na celu sprawdzenie sytuacji w niepokojącym domu opieki. To swoistego rodzaju Czerwony Alarm. Być może wchodzimy w kompetencje administracji publicznej i samorządowej, ale uważamy, że warto zadziałać szybciej i dać drogowskaz jak uniknąć złego wyboru dla naszych bliskich. Nikt z nas chyba nie chciałby w podeszłym wieku żyć w nielegalnym domu opieki? – dodaje Remigiusz Zagórski, koordynator kampanii LegalneDomyOpieki.pl.

Kampania Społeczna Legalne Domy Opieki prowadzona od 14 listopada przez portal senioralny Słowo Seniora to serwis internetowy LegalneDomyOpieki.pl, na którym można:

  • SPRAWDZIĆ rejestr Placówek Opieki Całodobowej w Polsce
  • ZGŁOSIĆ Podejrzany Dom Opieki
  • Uzyskać POMOC
  • Dowiedzieć się NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ przy wyborze Domu Opieki