Leczenie białaczki – Poznaj poszczególne etapy procesu leczenia

Białacza ostra i białaczka przewlekłaEtapy leczenia białaczki

W zależności od rodzaju białaczki różni się jej sposób przebiegu wyróżniamy – ostrą lub przewlekłą. Leczenie białaczki, chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, to wieloetapowy i złożony proces. Dowiedz się więcej i poznaj objawy białaczki.

Leczenie białaczki

To proces, którego celem jest wyeliminowanie ognisk chorobowych, a co za tym idzie przedłużenie życia pacjenta. Białaczkę można podzielić na dwa rodzaje w zależności od szybkości rozwijania – ostra oraz przewlekła. W przypadku pierwszej odmiany choroba rozwija się bardzo szybko i niekontrolowanie, jeśli pacjent nie podejmie leczenia w odpowiednim momencie skutki mogą być tragiczne już w ciągu kilku tygodni. Natomiast druga odmiana charakteryzuje się długim i dość łagodnym przebiegiem (zdarza się, że pacjent bagatelizuje symptomy). Białaczki można także podzielić ze względu na krwinki, które ulegają zmianom nowotworowym – szpikowe, limfocytowe, limfoblastyczne. Powyższy podział ma wpływ na sposób leczenia białaczki.

Sporo na temat leczenia białaczki, ale i informację w jaki sposób możesz pomóc zostając dawcą szpiku kostnego znajdziesz na stronie https://www.dkms.pl/pl.

Białaczka objawy u dorosłych – leczenie białaczki ostrej

Ponieważ ten rodzaj działa bardzo gwałtownie i niekontrolowanie, dlatego też leczenie białaczek ostrych jest złożone i wieloetapowe. Dzielimy je na kilka faz (etapów):

  1. faza przygotowawcza
  2. faza indukcji remisji
  3. faza konsolidacyjna
  4. faza leczenia pokonsolidacyjnego

W pierwszym etapie najważniejsza jest szybka diagnoza (białaczka objawy). Czas ma znaczenie, dlatego też pacjent powinien być poddany badaniom, które potwierdzą kwalifikację do wybranego leczenia. Ważne, aby przed rozpoczęciem terapii wyeliminować wszelkie infekcje. W kolejnym etapie głównym celem jest uzyskanie remisji poprzez chemioterapię (usunięcie zmutowanych komórek). W trzeciej fazie pacjent dostaje inny zestaw cytostatyków, które mają zlikwidować chorobę resztkową. W ostatnim etapie następuje leczenie pokonsolidacyjne oraz stała kontrola zdrowia pacjenta.

Białaczka objawy – leczenie białaczki przewlekłej

W tym rodzaju białaczki istotną część odgrywa terapia inhibatorami, jej celem jest likwidacja komórek rakowych. W wielu przypadkach ta metoda może doprowadzić do całkowite wyleczenia pacjenta. Jednak najskuteczniejszą metodą leczenia białaczki przewlekłej jest przeszczepienie szpiku.

Słuchmed badanie słuchu za darmo