Konkurs literacki „Wspomnienie” 60+

Konkurs literacki “Wspomnienie” skierowany jest do osób w wieku 60+, które chciałyby podzielić się swoim zachowanymi w pamięci wydarzeniami, doświadczeniami życiowymi albo po prostu chcą opisać ciekawy epizod z własnego życia. Zachęcamy Seniorów do przelania na papier swoich wspomnień lub do wyciągnięcia z szuflady już istniejących zapisków.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Termin nadsyłania prac do 1 grudnia 2016 r.
Bliższe informacje pod nr tel.: 42 684 66 47 i 501 180 652
Koordynator konkursu: Marcin Wartalski

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.

2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia.

3. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2016 rok.

4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w formie elektronicznej

nagrodzonych prac.

6. Maksymalna objętość tekstu to 10 stron maszynopisu (około 18 000 znaków).

7. Prace powyżej 10 stron nie będą oceniane.

8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna.

9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść i formę.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 grudnia 2016 roku.

11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.

12. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty,

na osobnej kartce (załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim,

imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

13. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:

Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1.

Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.

14. Prace można przesyłać na adres mailowy: animatorzy@gorna.pl,

wpisując w temacie: WSPOMNIENIE,

w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu,

dodając załącznik czyli pracę konkursową;

Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.

15. Nagrodzonych i wyróżnionych zaprosimy na okolicznościową Galę Finałową.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

17. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.