Kluby Seniora w Bydgoszczy

Kluby Seniora w Bydgoszczy

Kluby Seniora w Bydgoszczy, dzielnice Dolny Taras, Górny Taras, Zachodnie Osiedla Willowe, Wschodnia Dzielnica, Południowo -wschodnia Dzielnica, Północny Pas Rekreacyjny.

Klub Seniora „Złota Jesień” ul. Pl. Kościeleckich 6,
05-033 Bydgoszcz
Klub Seniora „Okatik” ul. Powstańców Wielkopolskich
33, 85-090 Bydgoszcz
Klub Seniora „Cyganeria” Opera Nova ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz
Klub Seniora „Odnowa” przy Domu Kultury Al. Planu 6-letniego 38,
„Odnowa” 85-806 Bydgoszcz
Klub Seniora „Uniwerek” Pl. Kościeleckich 6,
85-033 Bydgoszcz
Klub Seniora PTTK Koło nr 18 Pl. Kościeleckich 6,
85-033 Bydgoszcz
Pomorsko-Kujawski Klub Seniora Boksu w ul. Lelewela 38/31a,
Bydgoszczy 85-638 Bydgoszcz
Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa ul. Biedaszkowo 28d,
85-157 Bydgoszcz
Klub Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz
„Budowlani” przy Domu Kultury
„Modraczek”