Jak zarabiać na akcjach? Giełda dla początkujących

Jak zarabiać na akcjach - giełda dla początkujących.Dowiedz się jak zarabiać na akcjach, czyli giełda dla początkujących.

Inwestowanie na giełdzie: Jak zarabiać na akcjach i jak zacząć?

Kolejnym krokiem po podjęciu decyzji o rozpoczęciu obrotu akcjami jest założenie rachunku inwestycyjnego. Takie konto służy do wykonywania operacji na papierach wartościowych takich jak przechowywanie i obrót. Operację tą można wykonać w licencjonowanych przez KNF domach maklerskich, zwanych również brokerami lub biurami maklerskimi. Możliwość inwestowania zapewniają także platformy inwestycyjne — dobrym przykładem jest eToro — kliknij, aby poznać Doświadczenia eToro. Dowiedz się jak zarabiać na akcjach, czyli giełda dla początkujących.

Można również skorzystać z usług funduszy inwestycyjnych zwanych funduszami akcji. W tym przypadku decyzje, których spółek akcje kupić podejmują eksperci, mający wieloletnie doświadczenie w obrocie akcjami. Z zasady inwestowanie poprzez takie fundusze jest droższe niż indywidualnie – partycypuje się w kosztach za zarządzanie funduszem oraz często płaci dodatkową prowizję od zysku.

Jak zarabiać na akcjach - giełda dla początkujących.

Dowiedz się jak zarabiać na akcjach, czyli giełda dla początkujących.

Inwestując samodzielnie, inwestor ma większy wpływ na podejmowane decyzje, w każdej chwili może podejmować autonomiczne decyzje i mieć realną władzę nad swoimi pieniędzmi. W przypadku inwestowania poprzez fundusz, sprzedaż tracących na wartości akcji może trwać nawet kilka dni.

Wpłata pieniędzy na rachunek inwestycyjny

Po założeniu rachunku należy wpłacić na niego pieniądze. Preferowanym przez domy maklerskie sposobem jest przelew na konto bankowe. Tylko nieliczni brokerzy umożliwiają wpłatę gotówki, ale istnieje możliwość transakcji gotówkowej w banku, wpłacając środki na odpowiednie konto. Dodatkowo kilka banków oferuje integrację rachunku inwestycyjnego z ROR-em i wtedy można dokonywać zakupów akcji bezpośrednio z konta bankowego. Pieniądze na rachunku pieniężnym w domu maklerskim można wypłacić w każdej chwili na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy. Niekiedy, dostępna jest możliwość wypłaty gotówki w oddziałach własnych brokera, ale trzeba się w tym przypadku liczyć z dodatkową prowizją.

Giełda dla początkujących: Obrót akcjami, czyli kupno i sprzedaż

Aby kupić akcje, należy zlecić maklerowi transakcję, w której należy zawrzeć informacje, ile akcji decydujemy się kupić, jakiej spółki oraz w jakim limicie ceny. Istnieje również możliwość kupna akcji “Po Każdej Cenie” (PKC) oraz “Po Cenie Rynkowej” (PCR). Po zatwierdzeniu zlecenia, broker zabezpiecza pieniądze na koncie do czasu otwarcia najbliższej sesji giełdowej, kiedy to transakcja zostanie zrealizowana. Sesje giełdowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Sprzedaż akcji następuje w analogiczny sposób – poprzez zlecenie brokerowi transakcji.

Prowizje domów maklerskich

Obrót akcjami poprzez domy maklerskie nie jest kosztowny. Proste wersje rachunków inwestycyjnych to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych na rok lub w niektórych przypadkach są one oferowane bezpłatnie. Dodatkowe opcje takie jak szczegółowy wgląd do arkusza zleceń lub dostęp do serwisów informacyjnych są wyceniane wyżej, aczkolwiek dla zdecydowanej większości początkujących inwestorów podstawowy pakiet powinien być wystarczający. Domy maklerskie zarabiają na prowizji za każdą zleconą transakcję kupna lub sprzedaży akcji. Zdecydowana większość prowizji zawiera się w przedziale 0,20-0,40% wartości transakcji, w nisko wartościowych transakcjach są też praktykowane prowizje minimalne w wysokości kilku złotych.

Jak zarabiać na akcjach: Zyski i ryzyko inwestycyjne

Najprostsza zasada inwestowania na giełdzie to kupno akcji, gdy są one tanie a sprzedaż, gdy nastąpi znaczy wzrost ich wartości. Przewidywanie wahań kursów akcji nie jest jednak takie proste. W związku z ryzykiem znacznej utraty wartości akcji a tym samym dużych strat poniesionych przez inwestora wyznaczany jest m.in. poziom Stop Loss. Określamy w nim poziom ryzyka, pozwalający na uruchomienie zlecenia obronnego, które minimalizuje straty. W sytuacji zbliżania się kursu akcji do ustalonego poziomu Stop Loss, zostaną one automatycznie sprzedane.

Zyski z inwestowania w akcje nie pochodzą tylko z realizacji schematu – kup tanio, sprzedaj drogo. Źródłem zysku może być również dywidenda, czyli część rocznego zysku spółki dzielona na wszystkich akcjonariuszy. Tę formę dotowania inwestorów stosują jednak tylko niektóre spółki. Od zysków kapitałowych wypracowanych w roku kalendarzowym należy zapłacić 19% podatku (tzw. podatek Belki). Inwestycje w spółki notowane na warszawskiej GPW to pierwszy krok dla początkujących inwestorów. Kolejnymi krokami mogą być m.in. rynki zagraniczne lub Forex, czyli rynki walutowe.

 

Zobacz: Finanse