Jak przejść z renty na emeryturę?

Jak przejść z renty na emeryturę?Jak przejść z renty na emeryturę?

Przejście z renty na emeryturę – co musisz wiedzieć? Jeśli jesteś na rencie, ale zbliżasz się już do wieku emerytalnego, możesz zastanawiać się nad tym, jakie formalności cię czekają oraz czy np. nie stracisz na przejściu na emeryturę. Poznaj zatem odpowiedzi na te pytania.

Zmiany w wieku emerytalnym

Przede wszystkim należy przypomnieć, że od przyszłego roku zmienia się wiek emerytalny. Mianowicie, od 1 października 2017 roku na emeryturę będą mogły przejść kobiety po 60 roku życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat.

Wniosek o przejście na emeryturę. Czy do przejścia z renty na emeryturę potrzebny jest wniosek?

Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie musisz składać wniosku. Co więcej – nie musisz robić… nic. ZUS samodzielnie zmienia rodzaj świadczenia. Ważne jest oczywiście to, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu albo emerytalnemu/rentownemu (minimum przez rok).

Przejście z renty na emeryturę odbywa się w dniu, w którym rencista – przyszły emeryt wchodzi w wiek emerytalny. I od tego dnia otrzymuje on pieniądze na nowych zasadach.

Warto podkreślić, że proces ten dotyczy osób, które otrzymuję rentę z tytułu niezdolności do pracy, czyli chorobową. Inwalidzi wojenni, „wypadkowi” czy socjalni nie podlegają pod ten zapis. W tych przypadkach warto udać się do oddziału ZUS w celu zaczerpnięcia indywidualnej porady.

Czy emerytura może być niższa od dotychczas otrzymywanej renty?

Odpowiedź jest prosta – nie. Jeżeli na podstawie wyliczeń ZUS okazuje się, że emerytura byłaby niższa od dotychczas otrzymywanej renty, stosownie się ją podwyższa. Co więcej, warto pamiętać, że emerytura nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury. Przypomnijmy jednocześnie, że od marca przyszłego roku kwota najniższego świadczenia emerytalnego będzie wynosiła 1000 zł.

Gwoli jasności warto dodać, że wraz z przejściem na emeryturę wypłata renty zostaje wstrzymana. Co także istotne – jeśli moment przejścia z renty na emeryturę zbiega się z chwilowym wstrzymaniem wypłacenia renty, emeryturę przyznaje się od dnia, w którym ponownie ją wypłacono.

ZOBACZ: Emerytury, renty, finanse.

Słuchmed badanie słuchu za darmo