Jak prawidłowo rozliczyć podatek od spadku?

podatek spadkowyPodatek od spadku. Co warto wiedzieć?
Śmierć bliskiego członka rodziny budzi nie tylko smutek, ale także skutki prawne i podatkowe. Z chwilą otwarcia testamentu spadkobierca nabywa zapisany spadek. Aby go prawidłowo przejąć i nie ponosić niepotrzebnych kosztów musi dopełnić formalności w urzędzie skarbowym. Zobacz co mówi o tym prawo spadkowe.

Prawidłowe rozliczenie podatku od nabytego spadku

Podatek od nabytego spadku ustalany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i na podstawie jego decyzji spadkobierca dokonuje zapłaty. Spadek podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn i nie ma potrzeby umieszczania nabytych wartości w deklaracji PIT.

Spadkobierca dostarcza do urzędu skarbowego następujące dokumenty: SD-3, czyli deklaracja o nabyciu spadku (w ciągu jednego miesiąca od dnia nabycia spadku) lub oświadczenie SD-Z2 (skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku, czyli otwarcia testamentu). Konieczność uiszczenia podatku liczy się od dnia odebrania decyzji, podatnik (spadkobierca) ma 14 dni na wpłatę podatku.

Druk SD-3 służy do wpisania podstawy do korzystania z ulg i zwolnień a także wskazania grupy podatkowej (według pokrewieństwa ze spadkodawcą), ponadto podatnik wpisuje wartość uzyskanego od danego spadkodawcy lub po nim majątku w przeciągu ostatnich pięciu lat podatkowych.

Spadkobierca, który odziedziczył spadek mieszczący się w kwocie wolnej od podatku dla danej grupy podatkowej nie ma obowiązku składania druku SD-3 (zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych). Jeżeli spadkobiercą jest osoba blisko spokrewniona ze spadkodawcą tzn. należy do pierwszej grupy podatkowej jest zwolniona z opodatkowania, w związku, z czym jest zobowiązana do złożenia w urzędzie skarbowym druku SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). To zgłoszenie dotyczy podatników, którzy dziedziczą spadek wyższy niż kwota wolna od podatku.

Od 15 lutego 2019 roku na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest program Twój e-PIT (źródło informacji), jednak nie ma możliwości skorzystania z rozliczenia podatku od spadku i darowizn na postawie deklaracji. Istnieje możliwość wypełnienia druków SD-3 I SD-Z2 online na innej stronie internetowej.

Co trzeba wiedzieć o obowiązkach podatkowych po nabyciu spadku?

Nabycie spadku nie zawsze wiąże się z koniecznością składania w/w deklaracji i uiszczania podatku od spadku, dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • Nabywca spadku należy do pierwszej grup podatkowej (małżonkowie, dzieci, wnuki, pasierb, synowa, zięć, macocha, ojczym, teść) a kwota spadku nie przekracza sumy – 9 637 zł.
  • Nabywca spadku należy do drugiej grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków itd.) a kwota spadku nie przekracza sumy – 7 276 zł.
  • Nabywca spadku należy do trzeciej grupy podatkowej (inni nabywcy, osoby obce) a kwota spadku nie przekracza sumy 4 902 zł.

Co w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku?

W przypadku nabycia spadku większego niż obowiązujące kwoty wolne od podatku trzeba zapłacić podatek od nadwyżki. Jedynie spadkobiercy z I grupy podatkowej, którzy w ciągu 6 miesięcy dokonali zgłoszenia nabycia spadku nie podlegają opodatkowaniu. Jeżeli nie dokonają tych czynności, spadek będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wystarczy w odpowiednim terminie złożyć w urzędzie skarbowym deklarację SD-3 lub SD-Z2, aby prawidłowo rozliczyć podatek od spadku.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.