Jak powstają konstrukcje stalowe – opis produkcji

konstrukcje stalowe, wykorzystywane są na codzień w budownictwie

Produkcja konstrukcji stalowych – krok po kroku

Czy wiecie, że produkcja konstrukcji stalowych składa się aż z pięciu długich kroków? Ale wszystko po to, aby powstały piękne budowle.

Z artykułu dowiesz się jakie procesy produkcyjne musi przejść stal , aby została wykorzystana w konstrukcjach ze stali.

Wymagania dotyczące produkcji konstrukcji stalowych

Zanim przejdziemy do omawiania kolejnych kroków musimy powiedzieć, że od 1 lipca 2014 obowiązkowe jest spełnienie tych wymagań. Jest to zbiór EN 1090 dotyczących zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych, wymagań technicznych konstrukcji stalowych i wykonywania konstrukcji aluminiowych.

Sposoby czyszczenia stali

Zaczynamy od czyszczenia blach o wymiarach 2500 na 6000 mm. Dzieje się to nie na byle czym ale na oczyszczarce przelotowej Gietart GW2500-615.

W ten sposób uzyskiwana jest przepisowa czystość powierzchni blach po śrutowaniu – zgadzająca się z normą PN-ISO 8501-1: Sa21.

Następnym krokiem jest czyszczenia konstrukcji stalowych o oczyszczarce komorowej o wymiarach 12 na 5 na 5 metrów. Na tym kończy się etap związany z oczyszczaniem materiału.

Cięcie stali

Cięcie stali może odbywać się na kilka sposobów

Cięcie stali może odbywać się na kilka sposobów

Zaczynane jest cięcia prętów, kształtowników i profili zamkniętych na automatycznych przecinarkach taśmowych. Mają one wymiary do O 330 mm i 330 na 510 pod kątem 0-60°. Mamy tutaj dwa układy cięcia: nożycowy i poziomy. Układ cięcia nożycowy wykorzystuje sterowanie konwencjonalne, a układ cięcia poziomy sterowanie numeryczne.

Następny etap polega na cięciu na nożycach gilotynowych profili kształtowych oraz blach o grubości do 25 mm.

Cięcie gazowe blach wykonanych ze stali węglowych, które mają grubość do 300 mm i mają wymiary 2500 mm na 6000 mm to kolejny etap. Proces ten ma miejsce na wypalarkach, które są sterowane numerycznie. A także cięcie plazmowe blach ze stali stopowych oraz metali nieżelaznych. Blachy te mają grubość do 15 mm i wymiary 2500 mm na 6000 mm. Cięcie plazmowe robimy na wypalarce sterowanej numerycznie.

Ostatnim etapem jest cięcie gazowe półautomatyczne. Jest to cięcie fazowane na prostych odcinkach blach. Kończąc to zadane przechodzimy do następnego etapu.

Obróbka plastyczna metali

Rozpoczyna się od gięcia na prasie krawędziowej. Są dwa typy obróbek, pierwszy to obróbka krawędziowa PXA – 250/5600 z naciskiem nominalnym 250 Mg, skokiem suwaka 100, wymiarami maksymalnymi wyginanych blach 1000 na 24 i 5000 na 10 oraz prześwitem między kolumnami 3300 oraz przestawnością stoku suwaka 125. Drugi typ to obróbka krawędziowa TruBend 8600-40 z naciskiem nominalnym 600 i skokiem suwaka 400, o wymiarach maksymalnych wyginanych blach 1 – 30 i prześwitem między kolumnami 3050.

Pracochłonne w tym zadaniu jest prostowania detali i arkuszy blach. Prostowanie może być mimośrodkowe w typie PM – 25B i PMS-160A oraz hydrauliczne w typie PH-Wn 25 i Gantry. Prostowanie Gantry ma na przykład nacisk nominalny 250 Mg i skok suwaka 400 oraz prześwit korpusu 3100.

Proces zwijania blachy na walcach. Tu występuje jeden typ zwijania PS460 o następujących wymiarach zwijanej blachy: grubości 30, a szerokości 3000, z zakresem zwijanych średnic minimum 700, średnicy górnego walca 460 i regulowanym rozstawie walców dolnych. Jest to ostatni z procesów związanych z obróbką plastyczną metali.

Metody spawania

W zależności od zastosowanych materiałów, można wykorzystać różne, sposoby spawania. Na przykład spawanie łukowe elektrodą otuloną, łukiem krytym, elektrodą nietopliwą, czy spawanie półautomatyczne w osłonie gazów ochronnych. Spawamy stale węglowe, stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie i stale wysokostopowe, kwasoodporne oraz nierdzewne. Z kolei naprężenia spawalnicze są usuwane przez obróbkę cieplną i odprężenia wibracyjne.

Przy spawaniu stali, ważne jest doświadczenie i prezycja

Przy spawaniu stali, ważne jest doświadczenie i prezycja

Kolejnym etapem jest kontrola spoin i metod badań. Otóż są możliwości nieniszczące, do których zaliczane są wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, radiograficzne i magnetyczno – proszkowe oraz możliwości kontroli niszczące, takie jak próby twardości, próby łamania złącza, udarności złącza, zginania i stycznego rozciągania.

Spawanie polega także na obróbce cieplnej polegającej na normalizowaniu oraz na wyżarzaniu odprężającym. Oraz że spawany na najnowocześniejszym sprzęcie spawalniczym, takim jak półautomaty spawalnicze firmy „FRONIUS” tj. TPS 4000 i TPS 5000, czy automaty do regeneracji otworów napawania. Jest to ostatni z kroków związanych ze spawaniem konstrukcji stalowych.

Obróbka mechaniczna konstrukcji

Począwszy od frezowania na frezarkach pionowych i uniwersalnych konwencjonalnych oraz sterowanych numeryczne i bramowych

Obróbki na wiertarko-frezarkach konwencjonalnych ze stołem obrotowym, który ma średnicę wrzeciona od O 160. Urządzenia te są wyposażone w elektroniczne odczyty położenia.

Obróbka na wiertarko-frezarkach płytowych „Dubler” o średnicach wrzecion O 115, które są wyposażone w elektroniczne odczyty położenia oraz które mają średnicy położenia wrzecion O 130 i są sterowane numerycznie z układem sterowania HEIDENHAIN iTNC530.

Malowane techniki i środki

Do malowania wykorzystywane są techniki hydrodynamiczna i pneumatyczna oraz stosuje się farby jednoskładnikowe i dwuskładnikowe.

Produkcja konstrukcji stalowych wymaga zastosowania zestawu farb takich jak trzypowłokowe na podkład, międzywarstwę i powłokę nawierzchniową a także zestawy na żądanie klienta.

Cynkowanie- ochrona stali

Konstrukcje stalowe będące narażone na czynniki atmosferyczne powinny posiadać powłokę zabezpieczającą

Konstrukcje stalowe będące narażone na czynniki atmosferyczne powinny posiadać powłokę zabezpieczającą

Cynkuje się po to, aby zapewnić samodzielną powłokę ochronną dla konstrukcji stalowych o różnym rodzaju, na przykład konstrukcji mostowych, barier drogowych, konstrukcji drogowych, wież masztów i kontenerów. Cynkuje się także w celu naprawy, ma to wówczas miejsce na przykład po spawaniu, nitowaniu lub wiercenia.

Celem cynkowania może być także odbudowa powłok cynkowanych. Innym celem cynkowania jest zapewnienie ochrony czasowej czy też zapewnienie ochrony dla prętów zbrojeniowych lub zapewnienia ochrony jako podkład w systemie duplex.