Jak leczyć uzależnienie, czyli jak wygląda terapia uzależnień?

terapeutka uzaleznienNajważniejszy jest pierwszy krok w walce z nałogiem.

Jak wygrać z nałogiem?

Szara sala z krzesłami ułożonymi w kółko – taki zwykle mamy obraz leczenia nałogu. Terapię uzależnień najczęściej znamy tylko z filmów. Jak faktycznie ona wygląda? Na czym polega i czemu ma służyć?

Jak zacząć leczenie uzależnień?

Najważniejsze, przed podjęciem się terapii, jest zauważenie problemu. Jeśli wiemy, że chcemy sobie pomóc, leczenie będzie przebiegało efektywniej, a szanse na wyjście z nałogu będą większe. Czy jest potrzebne coś jeszcze? Nie. Osoby, które chcą zacząć leczenie, nie potrzebują żadnego skierowania. Zwykle w ośrodku terapii uzależnień wystarczy umówić się na terapię lub konsultację.

Czemu służy i na czym polega leczenie odwykowe?

Terapia odwykowa ma na celu głównie niesienie wsparcia i pomocy podczas wychodzenia z nałogu. Pozwala też na naukę nowych zachowań i wprowadzenie osoby do codziennego życia bez wsparcia psychologicznego. Leczenie głównie odbywa się w formie psychoterapii, czyli rozmów z psychologiem w formie indywidualnej albo w grupie wsparcia (możliwe jest także ich połączenie). Oprócz tego podczas pobytu w ośrodku pracuje się nad emocjami, asertywnością i kontaktami interpersonalnymi. Jeśli jest to niezbędne, dodatkowo wprowadza się leczenie farmakologiczne, nie jest to jednak podstawa terapii.

Jak przebiega terapia uzależnień?

Przebieg każdej terapii jest indywidualny, zależny od potrzeb. Leczenie zawsze zaczyna się od diagnozy, to wtedy proponowany jest rodzaj terapii i jej długość. Może się okazać, że nie musimy być pod całodobową obserwacją i wystarczy terapia ambulatoryjna, czyli dojazdowa. Jeśli jednak potrzebujemy bardziej kompleksowego leczenia, zapewni to terapia stacjonarna.

Niezależnie od diagnozy, każdy rodzaj leczenia uzależnień zaczyna się od detoksu. Bez tego nie można podjąć żadnych działań. Terapia będzie skuteczna, kiedy nie będziemy w żaden sposób odurzeni. Jeśli czujemy, że nie damy rady zrobić tego sami, podczas terapii stacjonarnej mamy wsparcie w lekarzach i innych pacjentach.

Terapia stacjonarna odbywa się w ośrodku. Zapewnia on pokoje, wyżywienie i stałą opiekę psychologa. Dzień przebiega zgodnie z planem ustalonym podczas diagnozy.

Rodzaje terapii uzależnieniowej

Są różne rodzaje leczenia dobierane w zależności od potrzeb. Wybierając jedną, nie musimy rezygnować z innej. Można uczestniczyć w terapii grupowej, jednocześnie chodząc na terapię indywidualną. Więcej o poszczególnych rodzajach terapii możesz przeczytać na stronie ośrodka terapii uzależnień Nowe Życie pod Krakowem.

Terapia indywidualna

Jest to leczenie najbardziej skuteczne, ponieważ cała uwaga terapeuty skierowana jest na nas. Polega ono na spotkaniach ze specjalistą sam na sam, co pozwala na większy komfort i zrozumienie problemu, a co za tym idzie, na bardziej skuteczne leczenie. Terapeuta prowadzi nas przez całą terapię, dlatego ważne jest, żeby czuć się przy nim komfortowo i nie bać się rozmawiać o swoich problemach.

Terapia grupowa

Tego typu terapia przebiega najczęściej w małych grupach nadzorowanych przez terapeutę. Dzięki temu, że możemy poznać historie innych osób i ich przebieg leczenia, sami jesteśmy bardziej skłonni uwierzyć, że i my damy radę wyjść z nałogu. Grupy dzielone są na ludzi o podobnych problemach, przez co możemy liczyć od nich na wsparcie i pomoc w rozwiązaniu różnego rodzaju problemów. Często, dzięki więziom między uczestnikami, przy takiej terapii możemy otworzyć się bardziej, niż podczas leczenia indywidualnego. Dowiedz się więcej o terapii grupowej uzależnień w Ośrodku Nowe Życie.

Terapia stacjonarna

Leczenie stacjonarne polega na stałym pobycie w ośrodku terapii odwykowej. Jest to wymagane, kiedy potrzebne jest kompleksowe leczenie pod opieką specjalistów. Ośrodek leczenia uzależnień usytuowany jest najczęściej w cichym, spokojnym miejscu pozwalającym na trwałe zażegnanie problemu uzależnienia.

Terapia ambulatoryjna

Leczenie ambulatoryjne, zwane inaczej dojazdowym, polega na przyjeżdżaniu do specjalisty na umówione wizyty bez spędzania nocy w ośrodku. Taki rodzaj terapii może być stosowany od samego początku, najczęściej jednak jest zalecany po odbytej terapii stacjonarnej.

Czas trwania terapii uzależnieniowej

Każda terapia przebiega inaczej, a co za tym idzie, jej czas trwania się różni. Zależy on na przykład od zaawansowania nałogu, rodzaju uzależnienia i od samego Pacjenta. Leczenie powinno trwać do czasu, aż osoba uzależniona będzie w stanie funkcjonować w abstynencji bez pomocy specjalistów. Najczęściej terapia stacjonarna trwa 3-6 tygodni.

Przeczytaj artykuł na blogu Ośrodka Nowe Życie: Terapia uzależnień – dla kogo, na czym polega i jaki jest jej cel?