Horiterapia – Terapia ogrodnicza w praktyce

Terapia ogrodnicza horiterapiaHoriterapia czyli terapia ogrodnicza w praktyce.

Hortiterapia  (terapia ogrodnicza) jest w Polsce stosunkowo nową dziedziną, chociaż kojące oddziaływanie roślin i ogrodów na człowieka znane było już w starożytności. Jest standardem w wieku krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, w krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz Japonii. U jej podstaw leży naturalna potrzeba kontaktu człowieka z przyrodą.

Horiterapia w Polsce staje się nowym kierunkiem rehabilitacji i uzupełniającą metodą terapeutyczną, stosowaną w postępowaniu z niepełnosprawnością, autyzmem, depresją, uzależnieniami, chorobami psychicznymi oraz demencją starczą. Już samo obcowanie z zielenią, obserwowanie jej, dotykanie, wąchanie (hortiterapia bierna) pozwala zapomnieć o dolegliwościach i ograniczonej sprawności.

Co to jest horiterapia?

Uprawianie i pielęgnowanie roślin – hortiterapia czynna – obejmuje różnego rodzaju aktywności związane z pracą w ogrodzie, szklarni i oranżerii: sadzenie roślin, pielenie, podlewanie, przycinanie, koszenie trawy, zgrabianie liści, przygotowywanie rozsady, przesadzanie i rozmnażanie roślin oraz wykonywanie dekoracji roślinnych w postaci bukietów, stroików i aranżacji okolicznościowych.

Aby można było mówić o terapeutycznym charakterze biernym lub czynnym niezbędne są :

  • określona procedura terapeutyczna, koncentrująca się na zajęciach ogrodniczych,
  • poddanie terapii pacjenta ze zdiagnozowanym problemem,
  • wyznaczony cel terapii,
  • wykwalifikowany terapeuta.

Horiterapia w Polsce

W Polsce hortiterapia nie jest formą terapii i rehabilitacji oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są już do programów domów opieki, szpitali psychiatrycznych, ośrodków odwykowych i warsztatów terapii zajęciowej, o ile dysponują zapleczem ogrodniczym. Udowodniono, że właściwie zaprogramowana, hortiterapia skutecznie rozwija kreatywność i wyobraźnię, potęguje poczucie przydatności, samoakceptacji, przyczynia się do zmniejszenia poziomu stresu i agresji,  poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ułatwia kontakty społeczne.

Unikatowe w skali kraju ogrody terapeutyczne powstają w Otwocku na terenie Specjalistycznego Ośrodka Opieki i Rewalidacji w Demencji i Problemach Neurologicznych. Do dyspozycji pensjonariuszy i ich gości zostanie oddany leśny park sosnowy oraz pierwszy w Polsce ogród sensoryczny przeznaczony dla osób chorych na Alzheimera.