Godna i radosna starość w zdrowiu i dobrej kondycji

Narodowy Kongres ŻywieniaPiramida żywieniowa osób starszych

Dwa dni pasjonujących wykładów, ekscytujących spotkań z wybitnymi polskimi ekspertami w dziedzinie dietetyki, medycyny i geriatrii oraz jedyna w kraju tak profesjonalna i specjalistyczna debata społeczna dotycząca problemów żywienia i aktywności fizycznej osób starszych – to wszystko czeka na uczestników III Narodowego Kongresu Żywieniowego.

Wydarzenie organizowane przez Instytut Żywności i Żywienia, które już na stałe wpisało się w kalendarium imprez związanych z propagowaniem zdrowego odżywiania odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2018 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzecia już edycja Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2017” będzie tym razem poświęcona osobom starszym. Patronem medialnym wydarzenia jest portal dla seniorów SlowoSeniora.pl.

Piramida Zdrowego Żywienia dla osób starszych

Po raz pierwszy w Polsce na Kongresie zostanie zaprezentowana Piramida Zdrowego Żywienia dla osób starszych. Omówiony zostanie min.wpływ żywienia na kondycję zdrowotną i długowieczność, sposoby żywienia w określonych chorobach, interakcje żywności i suplementów diety z przyjmowanymi lekami oraz inne problemy związane ze starzeniem się.

Drugi dzień obrad Kongresu po raz pierwszy zyska nową formułę społecznej debaty z udziałem przedstawicieli środowisk związanych z opieką nad ludźmi starszymi. Zaproszeni eksperci przedstawią konkretne, praktyczne wskazówki jak  sprawić, by rosnące w Polsce grono ludzi starszych mogło cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją przez wiele lat dbając o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Poprzednia edycja Narodowego Kongresu Żywieniowego

II edycja Narodowego Kongresu Żywieniowego Instytutu Żywności i Żywienia zgromadziła blisko 450 uczestników, osób różnych profesji z całej Polski. Szczególnego prestiżu nadała wydarzeniu obecność Ministra Zdrowia,  Konstantego Radziwiłła.

Tematem przewodnim kongresu, który odbył się 27 stycznia 2017 roku był związek między żywnością, żywieniem i stylem życia, a występowaniem nowotworów. W trakcie licznych wykładów i debat eksperckich przedstawiony został najnowszy stan wiedzy naukowej na temat żywieniowych przyczyn powstawania nowotworów (czynników ryzyka), a także dietetycznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.

Kongres uświetniło swą obecnością wielu znamienitych gości, wśród których, poza wspomnianym już Ministrem Zdrowia, byli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy Agencji Rynku Rolnego. Ponadto, wśród uczestników kongresu znaleźli się liczni przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele świata biznesu i mediów.