Gdzie mam się leczyć panie doktorze?

Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+

W listopadzie odbędzie się Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+. Tegorocznej edycji towarzyszy XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), które jest organizatorem naukowym wydarzenia. Po raz pierwszy do udziału w Kongresie w Warszawie zaproszone zostało także środowisko pielęgniarskie, dla którego przewidziane zostały osobne sesje, wykłady i warsztaty tematyczne. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.

Dyskusja o miejscu pacjenta geriatrycznego w systemie ochrony zdrowia

Komitet Naukowy Kongresu tworzą członkowie zarządu PTG: prof. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – wiceprzewodniczący, prof. Anna Skalska z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – wiceprzewodnicząca oraz prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – przewodnicząca Zarządu Głównego PTG. Patronem medialnym wydarzenia jest portal dla seniorów i 60+ SlowoSeniora.pl.

– KiM 65+ stwarza możliwość dyskusji z ekspertami i kolegami, zaprezentowania wyników własnych badań w ramach sesji plakatowych oraz poznania kierunków badań w dziedzinie geriatrii, biogerontologii i gerontologii społecznej – zachęca prof. Anna Skalska, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.

Szczególnie interesująco zapowiada się debata społeczna z udziałem Ministra Zdrowia,  Konstantego Radziwiłła, zatytułowana „Pacjent geriatryczny w systemie ochrony zdrowia w Polsce – gdzie mam się leczyć, panie doktorze?”. Dyskusja ma nakreślić mapę drogową opieki geriatrycznej i sformułować zasady „wędrowania” starszego pacjenta po zawiłym i często dla niego nieprzejrzystym systemie ochrony zdrowia. Pytanie postawione w tytule debaty tylko z pozoru jest jednowymiarowe. Uczestnicy dyskusji staną bowiem przed niełatwym zadaniem rozwiania wątpliwości, czy oddziały internistyczne są właściwym miejscem dla osób starszych i czy lekarze rodzinni zdołają odpowiednio skoordynować opiekę medyczną nad pacjentem geriatrycznym.

– Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz eksperci z zakresu geriatrii, interny i medycyny rodzinnej – mówi prof. Barbara Bień, przewodnicząca Komitetu Naukowego, która do udziału w debacie zaprosiła, poza ministrem Radziwiłłem, prof. Tomasza Kostkę, Konsultanta Krajowego ds. Geriatrii, prof. Jacka Imielę, Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich, doktora Jarosław Derejczyk, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Geriatrii woj. śląskiego oraz doktora hab. Tomasza Tomasika, Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. – Jak wiadomo, populacja 80+ rośnie z roku na rok i do 2050 roku ma się potroić. Jest to więc ostatni moment na wdrażanie mądrej i przemyślanej polityki zdrowotnej wobec ludzi starszych – dodaje prof. Bień.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter wydarzenia, wzorem lat ubiegłych, patronat nad Kongresem objęły m.in. Towarzystwo Internistów Polskich, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii. Ale wśród uczestników Kongresu znajdą się także przedstawiciele innych specjalizacji.

– Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że tylko kompleksowe podejście do problematyki starzejącego się społeczeństwa, łączące dobrze zorganizowaną medycynę, zintegrowaną z opieką społeczną i opartą o rzetelne wyliczenia, pozwolą Polsce zachować wzrost gospodarczy i osiągnąć oczekiwaną przez społeczeństwo jakość życia – podsumowuje prof. Piotr Błędowski.

Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku w Warsaw Plaza Hotel przy ulicy Łączyny 5 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu oraz jego program dostępne są na stronie http://kobietaimezczyzna.info/zdrowe-starzenie/

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Słuchmed opinia