Forum Ochrony Zdrowia – Krynica-Zdrój 4-6 września 2018

FOZForum Ochrony Zdrowia porusza tematy zdrowia i farmacji, ważne dla każdego Polaka.

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 8 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Forum odbędzie się jak co roku na początku września. Gościem forum będzie Remigiusz Zagórski, redaktor naczelny portalu SlowoSeniora.pl.

Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, i w oparciu o fakty oraz dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Główne zagadnienia tematyczne Forum Ochrony Zdrowia:

  • System ochrony zdrowia -struktura, organizacja
  • Finansowanie służby zdrowia
  • Zdrowie publiczne
  • Rozwój branży farmaceutycznej
  • Sprzęt i wyroby medyczne

Partnerem medialnym wydarzenia jest portal dla seniorów SlowoSeniora.pl