Forum III Wieku – Forum dla Seniorów

Forum III WiekuForum III Wieku

Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką  szansę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, w tym również dla podmiotów biznesowych, w wielu obszarach jak np. ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. Patronem Medialnym wydarzenia jest portal dla seniora i seniorki www.SlowoSeniora.pl.

Forum III Wieku – Forum dla Seniorów

Powoli, ale skutecznie udaje nam się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych, o Silver Generation. Wiemy, że seniorzy nie są jedynie obciążeniem dla gospodarki, państwa czy społeczeństwa. To ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi kraju i regionów. To grupa obywateli oraz konsumentów, niepozbawiona aspiracji.

Udział w Forum III Wieku zgłosiło 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych,. Reprezentujących środowisko aktywnych osób starszych jak również wielu gości, z kraju i zagranicy, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesami demograficznymi w Europie.

„Srebrna gospodarka” ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego; zaczyna się wówczas, gdy podmioty gospodarcze dostrzegają w seniorach potencjalnych klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Obywatelskiego organizują dziewiątą edycję Forum III Wieku, międzynarodowej konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, w dniach od 6 do 9 września 2017r.

Program ramowy Forum III Wieku

Serdecznie zapraszamy na:

  • Debatę Forum III Wieku, 6 września br. w Nowym Sączu, Aula Biblioteki PWSZ

„Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”

  • Panele dyskusyjne Forum III Wieku, 7 września br. w Krynicy Zdroju, na Forum Ekonomicznym:

I PANEL: „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – Konsument na rynku usług i produktów”

II PANEL: „Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”

  • Sesję plenarną Forum III Wieku, 8 września br. w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie.

Słuchmed badanie słuchu za darmo