Forum III Wieku – Eksperci debatują o seniorach

Forum Trzeciego WiekuForum Trzeciego Wieku

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Obywatelskiego organizują dziewiątą edycję Forum III Wieku, międzynarodowej konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, w dniach od 6 do 9 września 2017 r.

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku odbyło się w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczestników i Gości Forum III Wieku przywitała Pani Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Następnie wystąpili Goście Honorowi: Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis Univeristy, dr hab. Tadeusz Aleksander. Gościem specjalnym była Roża Thun, Eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego.

Forum III Wieku

Następnie odbyła się debata „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”. Do debaty wprowadziła dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panelistami byli: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Poseł na Sejm RP, dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Cytacki, Główny Specjalista, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

W Forum III Wieku bierze udział 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych, reprezentujących środowisko aktywnych osób starszych jak również wielu gości, z kraju i zagranicy, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesami demograficznymi w Europie. Patronem Medialnym wydarzenia jest portal dla seniora i seniorki www.SlowoSeniora.pl.