Forum Ekonomiczne 2020: Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia w KarpaczuW 2020 roku Forum Ochrony Zdrowia odbędzie się w Karpaczu.

Forum Ochrony Zdrowia rozpocznie się 8 września w Karpaczu w ramach Forum Ekonomicznego. Do tej pory Forum odbywało się w Krynicy, ze względu na epidemię COVID-19 Forum Ekonomiczne przeniesiono do Karpacza. Odbędzie się w Hotelu Gołębiewski.

Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 11 lat jest miejscem wymiany doświadczeń i prezentacji nowych idei zarządzania oraz finansowania systemu ochrony zdrowia. FOZ w ramach Forum Ekonomicznego jasno wskazuje ważność podejmowania tematyki zdrowia podczas wydarzenia o randze międzynarodowej.

Czym jest Forum Ochrony Zdrowia?

Według założeń organizatora – Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – Forum Ochrony Zdrowia jest niczym innym jak miejscem dyskusji o tematyce zdrowotnej z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego w oparciu o analizę konkretnych danych. Istotne znaczenie ma formuła debat z udziałem najważniejszych osób sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie z obszaru finansowego, regulacyjnego i innowacyjnego

Forum Ochrony Zdrowia spróbuje znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są wyzwania i kierunki w opiece paliatywnej w Polsce?
  • Jakie są wyzwania polityki społecznej w opiece senioralnej?
  • Jakie słabe strony polskiej służby zdrowia pokazała epidemia COVID-19 i jakie wnioski można już z niej wyciągnąć?
  • Jak decyzje centralne kształtują możliwości decyzyjne dyrekcji i wpływają na bieżącą działalność szpitala m.in. w wynagrodzeniach – czy sprzyja to motywacji czy demotywacji personelu medycznego?
  • W jaki sposób wdrażać projekty zapobiegające chorobom, aby skutkowały zmniejszeniem liczby osób znajdujących się w grupie ryzyka i narażonych na powikłania zdrowotne?
  • W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia?
  • Cyfryzacja ochrony zdrowia – nowe otwarcie telemedycyny i e-zdrowia

Forum Ekonomiczne w Krynicy, odbędzie się w tym roku w Karpaczu od 8 do 10 września. Organizatorzy Forum Ekonomicznego w Karpaczu – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich podkreślają, że decyzja o przeniesieniu była jedną z najtrudniejszych jaką należało podjąć. Decyzja została podjęta w poczuciu odpowiedzialności za Gości Forum Ekonomicznego w Karpaczu.