Dziedziczenie z OFE – Kiedy i dla kogo?

Dziedziczenie z OFEDziedziczenie z OFE

Śmierć bliskiej osoby dla każdego jest ciężkim i niezwykle bolesnym przeżyciem. Już same kwestie związane z organizacją pochówku sprawiają, że strata jest jeszcze bardziej odczuwalna. Wiele osób nie jest w stanie myśleć wtedy o innych sprawach, szczególnie tych związanych z finansami i dziedziczeniem. Z tego powodu większość nie pamięta lub nie wie, czy przysługuje im dziedziczenie OFE po śmierci rodziny i bliskich.

Dziedziczenie środków z OFE, czy to jest możliwe?

Dziedziczenie z OFE wciąż nie jest powszechne, a to z powodu braku świadomości na ten temat. Według raportu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na kontach OFE wciąż znajduje się około 2 miliardów złotych, które nie zostały wykorzystane – z powodu śmierci – przez osoby upoważnione. Także spadkobiercy nie zgłosili się po spadek. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się również fakt, że fundusze emerytalne nie mają obowiązku informowania o prawie do spadku.

Dziedziczeniu nie podlegają środki zgromadzone w ramach opłacania I filaru. Inaczej sprawa wygląda z pieniędzmi zgromadzonymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych oraz na subkoncie ZUS – uznaje się je bowiem za część majątku.

Kiedy możliwe jest dziedziczenie OFE po śmierci najbliższej osoby?

Dziedziczenie z OFE jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy osoba zmarła należała do Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz gdy przed śmiercią nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego i nie rozpoczęła pobierania emerytury i korzystania z pieniędzy zgromadzonych na swoim koncie.

Komu przysługuje dziedziczenie środków z OFE?

Dziedziczenie OFE po śmierci najbliższej osoby należy się spadkobiercom oraz osobom wskazanym przez członka OFE – każdy, kto przystępuje do Otwartego Funduszu Emerytalnego, ma prawo wskazać osoby, które – w przypadku jego śmierci – będą miały prawo do pieniędzy zgromadzonych na koncie OFE oraz subkoncie ZUS. Wpisu takiego można dokonać przy przystępowaniu do OFE i w każdym momencie można go zmienić. Nie musi on dotyczyć jedynie rodziny, lecz dowolnych osób fizycznych.

Spadek natomiast w pierwszej kolejności przysługuje małżonkowi osoby zmarłej i ma on prawo do połowy pieniędzy zgromadzonych na koncie OFE i ZUS w trakcie trwania związku małżeńskiego. Nie są one jednak wypłacane w formie gotówki, lecz przelewane na konto OFE spadkobiercy. Pozostałe pieniądze trafiają do osób, które zostały wskazane przez zmarłego. Są one wówczas wypłacane bezpośrednio spadkobiercom – na ich konto bankowe lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Jeżeli dziedziczenie z OFE drugiej połowy części zostało przypisane małżonkowi zmarłemu, ma on prawo otrzymać je na swoje konto bankowe lub mogą zostać przelane na jego konto OFE. W sytuacji, gdy zmarły nie wskazał osób przysługująca połowa uzbieranych środków, wówczas należy przeprowadzić postępowanie sądowe, w celu ustalenia spadkobierców.

Jak ubiegać się o środki z konta OFE?

Z racji tego, że dziedziczenie środków z OFE wciąż nie jest powszechne, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który pomoże prawidłowo uzupełnić wniosek o spadek. Ponadto takie rozwiązanie zaoszczędzi spadkobiercy stresu oraz bólu po i tak ciężkich przeżyciach związanych ze śmiercią najbliższego.

Dowiedz się więcej: http://dziedziczenieofe.pl/dziedziczenie/dziedziczenie-pieniedzy-z-ofe/.

Słuchmed badanie słuchu za darmo