Dom seniora – lepszy prywatny czy państwowy?

W Polsce występuje kilka nazw określających domy opieki, jednak każda z nich określa miejsca, w których świadczona jest całodobowa opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tego typu miejsca zwykle zapewniają nocleg, wyżywienie i pielęgnacje, jednak coraz częściej w ofertach domów spokojnej starości seniorzy mają do dyspozycji szeroką ofertę zabiegów i innych zajęć wpływających pozytywnie na kondycję fizyczną i psychiczną osób starszych. Oczywiście pobyt w potocznie zwanym domu starców jest płatny. Co wpływa na różnicę w cenach i jakie warunki panują e prywatnych i państwowych domach opieki? Warto to sprawdzić, bo jak donosi GUS polskie społeczeństwo stale się starzeje i popyt na tego typu miejsca stale wzrasta. W internecie można znaleźć wiele domów seniora, które różnią się od siebie wieloma aspektami, jednak głównym jest podział ze względu na własność prawną, czyli tak zwane państwowe i prywatne domy opieki.

Państwowe domy opieki

Państwowe domy seniora należą do organów samorządowych i rzeczywistości są Domami Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Prawo do umieszczenia w państwowym domu opieki mają tylko te osoby, które z powodu wieku nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i nie można im zapewnić pomocy w innym wymiarze. Zwykle takie osoby kieruje się do najbliższego względem miejsca zamieszkania domu opieki społecznej. Jeżeli jednak okres oczekiwania na miejsce w najbliższym domu starców jest długi, na wniosek seniora, można go skierować w inne miejsce gdzie czas oczekiwania jest krótszy. Niestety wolne miejsca w państwowych domach opieki to duży problem. W sytuacji kiedy w żadnym z domów seniora nie ma wolnych miejsc należy wpisać się na listę oczekujących i czekać.

Państwowe domy opieki mają spełniać ustalone urzędowo standardy. Pensjonariusze w takich miejscach powinni mieć zapewnione:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • intymność,
 • wolność,
 • prawo do godności,
 • opieka dostosowana do sprawności ruchowej i psychicznej seniora.

W przypadku samorządowych domów opieki decyzję o przyznaniu miejsca i wysokość opłaty za pobyt wydaje i ustala urząd gminy. W przypadku regionalnych domów starców decyzja należy do organów starostwa, a czasem do marszałka województwa.

Państwowy nie znaczy darmowy

Niestety darmowe domy spokojnej starości nie istnieją. Nawet za te państwowe trzeba płacić. Opłaty są bardzo zróżnicowane i ściśle związane z przychodami przypadającymi na daną rodzinę, oraz możliwości finansowych samego seniora. Pod uwagę pod uwagę brany jest średni miesięczny koszt utrzymania, który każdego roku ustala samorząd pod, który podlega dany dom seniora. Dlatego wysokość opłat za pobyt w takich miejscach często się od siebie różni w sposób znaczący.

Zasady wnoszenia opłat

 • W pierwszej kolejności za pobyt w państwowym domu opieki płaci senior, który pokrywa 70% procent, a resztę płaci rodzina. Jednak muszą być ku temu spełnione odpowiednie warunki określane przez konkretny urząd.
 • W następnej, kolejności płaci rodzina seniora.
 • W ostatniej kolejności płatnikiem jest gmina, która pokrywa różnicę między wpłatami poniesionymi przez rodzinę, a ustalonym kosztem opieki nad pensjonariuszem w konkretnym domu seniora.

Prywatny dom seniora

Mówiąc wprost państwowe domy opieki nie zawsze są opłacalne. Szczególnie kiedy senior ma wysokie świadczenia emerytalne, albo jego rodzina jest zamożna. Wtedy wysokość opłat może sięgać nawet kilku tysięcy. W takiej sytuacji warto poszukać alternatywy, jaką są prywatne domy seniora. Postępujące procesy demograficzne, jak wydłużający się czas życia, sprawiają, że odsetek osób starszych jest z roku na rok coraz wyższy. Nie bez znaczenia jest również zmiana modelu polskiej rodziny, na która wpływają migrację wewnętrzne i zewnętrzne, ale też brak czasu na opiekę nad rodzicami czy dziadkami wśród młodszych pokoleń. Można powiedzieć, że doganiamy pod tym względem zachód. To wszystko wywołało wysyp prywatnych domów opieki, których oferta, a niekiedy wysokość opłat poważnie konkuruje z propozycją domów państwowych.

Senior na wózku inwalidzkim z opiekunem

Prywatny lepszy niż państwowy?

Ciężko o porównanie prywatnych domów opieki z państwowymi. Dostępne warunki mieszkaniowe, lokalizacje czy ilość zabiegów fizjoterapeutycznych sprawiają, że prywatne domy seniora swoim standardem zdecydowanie wyprzedzają oferty samorządów domów opieki. Niestety w mediach co jakiś czas prezentowane są różnego rodzaju patologie z jakimi zmaga się segment prywatny, któremu zarzuca się złe traktowanie pacjentów i model biznesowy nastawiony wyłącznie na wyłudzanie pieniędzy od osób starszych. Prywatne domy opieki działające w ten sposób to prawdopodobnie wąski margines, niestety rzuca się cieniem na całą branżę.

Zarzuty są często bardzo poważne, dlatego przed decyzją o wyborze konkretnego domu seniora (również państwowego) należy dokładnie zapoznać się z opinią na temat danego miejsca.

Należy się dowiedzieć:

 • jakie są warunki mieszkalne,
 • czy personel jest przyjaźnie nastawiony,
 • czy kadra jest odpowiednio wykwalifikowana,
 • czy w danym miejscu nie dochodziło do działań niezgodnych z prawem,
 • czy warunki umowy są przejrzyste – w razie wątpliwości najlepiej zasięgnąć porady prawnej.

Zalety prywatnych domów seniora

Oferta prywatnych domów spokojnej starości to już nie tylko nocleg, wyżywienie i całodobowa opieka. W takich placówkach pensjonariusze mają do dyspozycji lekarską i pielęgniarską opiekę, wizyty duszpasterskie i zajęcia kulturalno-oświatowe. Prywatne domy opieki zapewniają długą listę zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia pensjonariuszy:

 • fizykoterapia,
 • krioterapia,
 • hydroterapia,
 • kinezjoterapia,
 • masaże,
 • terapie falą uderzeniową,
 • sauny na podczerwień
 • i inne.

Niektóre domy seniora (tutaj) oferują również miejsca noclegowe dla osób odwiedzających swoich bliskich w domu opieki.

Prywatny dom seniora ceny

Opłaty za pobyt w tego typu miejscach są bardzo zróżnicowane. Ceny zaczynają się od około 2000 zł i są uzależnione w nie tylko od konkretnego domu seniora, ale też  panujących standardów, liczby miejsc w pokoju, liczby wykonywanych zabiegów itp.