Dom opieki – Jak go załatwić?

jak zalatwic dom opiekiJak załatwić dom seniora? Dowiedz się więcej z artykułu.
W Polsce istnieje kilka rodzajów placówek specjalizujących się w długoterminowej opiece nad osobami starszymi, chorymi czy niepełnosprawnymi. Są to domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz domy spokojnej starości – publiczne oraz prywatne. Pełnią one funkcję opiekuńczą oraz leczniczą, prowadzą różnego rodzaju terapie czy rehabilitację dla seniorów. Podpowiadamy, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać w nich miejsce.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak wygląda procedura przyjmowania seniora do domu pomocy społecznej,
  • jakie formalności są wymagane przed przyjęciem seniora do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • jak załatwić dom opieki dla starszej osoby.

Opieka nad starszym, schorowanym czy niesamodzielnym rodzicem lub dziadkiem bywa naprawdę bardzo obciążająca dla rodziny – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Często z tego powodu cierpią również osoby starsze, które nie chcą być dla bliskich ciężarem. W takich sytuacjach może pomóc odpowiedni dom opieki – Warszawa oraz właściwie każde miasto czy gmina w Polsce prowadzą takie instytucje, w których można szukać wsparcia.

Dom pomocy społecznej – Jak załatwić?

Tzw. DPS to dom opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Prowadzony jest zazwyczaj przez organy samorządowe – miasta oraz gminy. Pobyt tam jest odpłatny (wysokość opłat jest co roku ustalana przez władze samorządowe na podstawie wskaźnika średnich kosztów utrzymania). W pierwszej kolejności opłaty powinien regulować pensjonariusz, przy czym nie mogą one być wyższe niż 70% jego emerytury lub renty.

Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej? Pisemny wniosek może złożyć osoba starsza, jej małżonek lub przedstawiciel ustawowy. Do DPS-u może skierować również ośrodek pomocy społecznej (na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego) lub sąd. Do wniosku należy dołączyć decyzję o przyznaniu seniorowi emerytury lub renty, a także zgodę na potrącanie z niej opłaty za pobyt w DPS-ie.

Zakład opiekuńczo-leczniczy – Jak załatwić?

Zakład opiekuńczo-leczniczy to nie typowy dom dla osób starszych, ale bardziej szpital, w którym świadczona jest długoterminowa opieka. Udzielane są tam lecznicze konsultacje i badania, prowadzona jest rehabilitacja seniorów. Pobyt w ZOL-u również jest płatny – miesięczny koszt zakwaterowania i wyżywienia stanowi 250% najniższej emerytury, ale nie może być wyższy niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Aby uzyskać miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, stan chorego ocenia się przy pomocy tzw. skali Barthel, uwzględniającej jego samodzielność. Obserwuje się, czy:

  • jest on w stanie sam się poruszać i ubrać,
  • może samodzielnie jeść,
  • utrzymuje higienę osobistą i kontroluje czynności fizjologiczne.

Przesłanką do skierowania seniora do ZOL-u jest uzyskanie więcej niż 40 pkt. w skali Barthel. Skierowanie wypisuje lekarz POZ lub lekarz ze szpitala. Składa się je razem z wywiadem lekarskim i pielęgniarskim, kartą oceny oraz zaświadczeniem o wysokości dochodów.

Dom opieki – Jak załatwić?

W naszym kraju funkcjonują również domy opieki dla osób starszych, zwane także domami spokojnej starości, domami pogodnej jesieni itp. Ich główne funkcje, podobnie jak w przypadku domów pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych, to długoterminowa opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Aby otrzymać miejsce w państwowym domu spokojnej starości, trzeba dopełnić takich samych formalności jak w przypadku DPS-u, podobne są również koszty.

Należy jednak pamiętać, że dom opieki może mieć charakter niepubliczny i świadczyć usługi komercyjne. Oprócz pobytów stałych mogą to być pobyty dzienne lub turnusy rehabilitacyjne. Prywatny dom opieki oferujący pobyty dzienne, taki jak np. prowadzona przez sieć Enel-senior Willa Łucja, może być doskonałym rozwiązaniem dla osób starszych, które są jeszcze zdrowe i samodzielne, ale potrzebują towarzystwa i opieki, gdy domownicy w ciągu dnia przebywają poza domem. Co ważne, ponieważ są to świadczenia komercyjne, nie potrzeba do tego żadnych skierowań czy orzeczeń.

Dom opieki może być naprawdę dobrym rozwiązaniem. Nad seniorem czuwają specjaliści, może on brać udział w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach razem z innymi pensjonariuszami. Jego bliscy zyskują zaś spokój i przekonanie, że stale znajduje się on pod profesjonalną opieką!