Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – jak wygląda w praktyce?

rehabilitacja w domu dofinansowanie z NFZDofinansowanie z NFZ na sprzęt do rehabilitacji - warto spróbować.

Nagła konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może wiązać się ze sporymi wydatkami. W przypadku urazów zakup zwykle jest dosyć pilny więc możliwość skorzystania z dofinansowania NFZ zdecydowanie odciąża domowy budżet, a przysługuje każdej osobie ubezpieczonej.

Jak zacząć starania o dofinansowanie NFZ?

W przypadku przewlekłych niepełnosprawności osobie ubezpieczonej przysługują także dodatkowe dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy ortopedycznych. Niektóre środki są całkowicie refundowane, w przypadku innych konieczna jest dopłata. Dla osób w ciężkiej sytuacji finansowej dopłaty również mogą być refundowane ze środków PFRON lub MOPS. W praktyce pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania jest otrzymanie od lekarza zlecenia (skierowania/wniosku) na zakup zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niektóre zlecenia mogą być wystawione przez lekarza rodzinnego, inne jedynie przez lekarza specjalistę. Wykaz dla każdej z grup dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Z gotowym skierowaniem należy udać się do sklepu rehabilitacyjnego posiadającego kontrakt z NFZ w celu realizacji zlecenia.

Limity dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Każdy sprzęt rehabilitacyjny podlegający dofinansowaniu posiada limity kwot, które pokrywane są przez NFZ w ramach ubezpieczenia. Pozostała kwota, wykraczająca ponad limit powinna być uiszczona przez pacjenta jako dopłata własna. W przypadku ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON lub MOPS pokrywających także kwotę wykraczającą ponad limit finansowania z NFZ. W tym wypadku to odpowiednia instytucja pokrywa kwotę dopłaty własne. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia na sprzęt rehabilitacyjny, a także przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępne są na stronie PFRON. Obejmują one posiadanie stwierdzonej niepełnosprawności oraz kryterium dochodowe. Po spełnieniu określonych warunków, osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania.

Dofinansowanie na sprzęt poza wykazem refundowanym

Dofinansowanie można uzyskać także na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny nie widniejący w wykazie zaopatrzenia refundowanego przez NFZ. Zwrot środków obejmuje: sprzęt rehabilitacyjny nie refundowany przez NFZ, likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych, a także likwidację barier architektonicznych. W celu uzyskania dofinansowania należy przedłożyć dokumenty, które zawierają zaświadczenie lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu określonego sprzętu rehabilitacyjnego. Posiadając odpowiednie dokumenty należy zgłosić się do sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym, w którym można zrealizować zlecenie. Warto skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze sklepem w celu ustaleniu szczegółów. Sprzedawcy chętnie pomogą i pokierują w jaki sposób właściwie zrealizować zlecenie i otrzymać niezbędny sprzęt. Pierwszym krokiem jest więc zawsze wizyta u lekarza, następnie zrealizowanie zlecenia w sklepie ze sprzętem medycznym, a w przypadku refundacji z funduszy socjalnych udanie się do placówki i przedstawienie właściwych dla jednostki administracyjnej dokumentów.

Oferta z wysokiej jakości sprzętem rehabilitacyjnym znajduje się na przykład na stronie https://bitmed.pl/