Demencja starcza – Etapy choroby

Demencja starcza przebieg chorobyDemencja starcza przebieg choroby

Demencja starcza, inaczej otępienie starcze, to upośledzenie funkcji mózgu, czego efektem są problemy z pamięcią i zaburzenia w procesach poznawczych. Choroba przebiega etapami. Pierwsze stadia otępienia charakteryzują się problemami z pamięcią i koncentracją. W późniejszych etapach choroby dochodzi do utraty logicznego myślenia i rekcji na komunikaty werbalne.

Przyczyny demencji starczej

Otępienie starcze powodują postępujące lub przewlekłe choroby mózgu. Choroba najczęściej występuje około 65. roku życia. Demencja może być rezultatem choroby Alzheimera, rozsianych ciał Lewiego, Picka, Huntingtona, a także zwyrodnienia płatów czołowych i skroniowych. Ryzyko demencji wzrasta wraz z wiekiem. Niektóre placówki świadczą usługi opieki nad osobami starszymi na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kod NFZ można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Początkowe objawy otępienia

Pierwsze stadium otępienia starczego objawia się roztargnieniem, obniżoną koncentracją oraz trudnościami z zapamiętywaniem i uczeniem się nowych rzeczy. Czynności, które bez problemów wykonywało się codziennie, stają się trudniejsze niż wcześniej. Zdarza się, że osoba chora zapomina jakie brała leki lub gdzie trzyma pieniądze.

 

Demencja starcza – przebieg choroby

W kolejnym etapie choroby osoba dotknięta demencją zaczyna mieć trudności z odtwarzaniem wydarzeń z przeszłości. W raz z rozwojem schorzenia objawy nasilają się. Chory zaczyna tracić zdolność logicznego myślenia, czasem może mieć omamy wzrokowe i słuchowe, a nawet przejawiać zachowania agresywne. Dochodzi do częstych wahań nastroju oraz trudności z wysławianiem się. W zaawansowanym stadium demencji starczej dochodzi do zaprzestania codziennych czynności, jak mycie, jedzenie czy korzystanie z toalety. Chory od tej chwili wymaga ciągłej opieki.

Ostatnie stadium demencji starczej

W ostatnim etapie demencji starczej, mimika twarzy i gestykulacja są ograniczone do minimum. Osoba chora nie reaguje na werbalne komunikaty, ma problemy z siedzeniem i utrzymaniem samodzielnie głowy.

Na chorobę najbardziej są podatne osoby powyżej 60. roku życia, nadużywające alkoholu i cierpiące na depresję. W grupie ryzyka znajdują się też ludzie ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak: padaczka, zapalenie opon mózgowych czy stwardnienie rozsiane.

Słuchmed badanie słuchu za darmo