Czym zajmuje się logopeda?

logopedaLogopeda jest terapeutą o bardzo szerokiej wiedzy z wielu dziedzin.
Logopeda to specjalista o bardzo szerokim zakresie działania. Diagnozuje problemy z mową, stymuluje jej rozwój, zajmuje się terapią zaburzeń mowy, a także innymi sferami, na przykład połykaniem. Logopeda pomaga także dzieciom wyeliminować trudności w pisaniu i czytaniu.

Kim jest logopeda?

Rola logopedy kojarzy się głównie z analizą i terapią wad wymowy. Niewiele osób wie, że specjalista ten ma wiedzę z takich dziedzin jak medycyna, psychologia, pedagogika, a także ortodoncja. Pomaga on nie tylko w przypadkach zaburzeń wymowy, ale również w sytuacjach, gdy występują bariery w komunikacji. Brak interwencji wpływa na zaburzenia rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci w każdym wieku i osób dorosłych. Błędne jest mniemanie, że terapia logopedyczna dotyczy tylko dzieci mówiących. Bardzo często pomoc logopedy potrzebna jest już na wczesnym etapie dzieciństwa (opóźniony rozwój mowy, diagnoza autyzmu, zaburzenia ssania). Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy logopeda ustala program terapii oraz plan jej realizacji. Zdarza się również, że konieczne jest znalezienie alternatywnych metod komunikacji, jeśli pacjent nie jest w stanie porozumiewać się z otoczeniem w tradycyjny sposób (mowa o fonogestach oraz języku migowym).

Rola logopedy u najmłodszych

Pomoc logopedy jest konieczna w sytuacjach, gdy rodzice zauważą u swojego maleństwa: problemy ze ssaniem i połykaniem, nieprawidłowy tor oddechowy, brak gaworzenia, reakcji na dźwięki, brak wspólnego pola uwagi.

Na szczęście coraz więcej szpitali i szkół rodzenia zatrudnia logopedę, który towarzyszy rodzicom od samego początku. Udziela wskazówek odnośnie właściwego karmienia z uwzględnieniem profilaktyki wad wymowy. Pokazuje młodym mamom, jak nauczyć dziecko efektywnego i prawidłowego ssania, jak powinny wyglądać fizjologiczne smoczki czy łyżeczki, aby móc w ten sposób zapobiec późniejszym wadom wymowy.

Nie ma dolnej ani górnej granicy, kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy. W przypadku dzieci mówiących łatwiej jest rozpoznać taką potrzebę, zwłaszcza gdy nie wymawiają one niektórych głosek lub artykułują je niewłaściwie. Trudniej jest określić taką konieczność u dzieci bardzo małych, dlatego widza logopedy może okazać się bardzo przydatna.

Przeczytaj więcej o roli logopedy dla dzieci.

Rola logopedy u dorosłych

Logopeda jest również terapeutą osób dorosłych. Jest wiele sytuacji, w których spotkanie z nim będzie bardzo pomocne. Przede wszystkim logopeda uczy na nowo mówienia osoby po wypadkach komunikacyjnych, udarze lub usunięciu krtani. Pomaga dorosłym z niedosłuchem, a także tym, którzy zmagają się z niepłynnością mowy tzn. jąkaniem.  Na konsultacjach pojawiają się również aktorzy, nauczyciele czy politycy, którzy uczą się, jak prawidłowo pracować głosem i doskonalić technikę mowy.

W przypadku poważnych wad wymowy osoby takie mogą wstydzić się przebywania z innymi i wybierają życie w samotności. W takich sytuacjach terapia logopedyczna jest niezbędna, by wyeliminować tę przyczynę i przywrócić takiej osobie pewność siebie i komfort życia.

Przeczytaj więcej o roli logopedy dla dorosłych.

Gdzie można znaleźć logopedę?

Logopeda pracuje w placówkach przedszkolnych, szkolnych, a także w sanatoriach, szpitalach, specjalistycznych poradniach (foniatrycznych, psychologiczno-pedagogicznych) oraz gabinetach prywatnych.

Coraz częściej logopedzi oferują usługę z dojazdem do domu klienta (przykład logopedy z Łodzi).

Specjalizacje logopedyczne

Logopedia na przestrzeni lat rozwinęła się do bardzo szerokiej dziedziny wiedzy, czego efektem jest szereg specjalizacji: logopedia ogólna, neurologopedia, surdologopedia. Oligologopedia, balbutologopedia, a także logopedia artystyczna.

Logopeda jest terapeutą o bardzo szerokiej wiedzy z wielu dziedzin. Wizyta u niego świadczy o dbałości o piękno mowy i chęci doskonalenia umiejętności posługiwania się nią.

Słuchmed badanie słuchu za darmo