Czy plomby amalgamatowe są szkodliwe?

plomba amalgamatPlomby amalgamatowe - potocznie nazywane srebrnymi plombami.

Plomby amalgamatowe.

Trzeba przyznać, że plomby amalgamatowe nazywane plombami srebrnymi powoli odchodzą do lamusa. Wciąż jednak nie brakuje w Polsce gabinetów, które robią i usuwają wypełnienia tego typu. O ile debata o wpływie amalgamatu na zdrowie człowieka nigdy jednoznacznie się nie zakończyła, o tyle kwestia środowiskowa jest już dla nas jasna i przejrzysta. Od stycznia 2019 r. każdy gabinet dentystyczny musi posiadać separator amalgamatu (jeśli pracuje na takich wypełnieniach).

Usuwanie amalgamatu a wpływ na środowisko

W dobie głośnych skandali ekologicznych, jednostki administracyjne bliżej przyglądają się każdej wątpliwej sprawie. Jedną z nich właśnie jest utylizacja amalgamatu. Jeszcze do niedawna resztki wypełnienia trafiały do kanalizacji komunalnej, dalej zaś do wód i całego ekosystemu. Wiemy jednak, ze aż 50% plomby amalgamatowej to rtęć. Pierwiastek wyjątkowo toksyczny, który z pozostałymi metalami ciężkimi, jak kadm czy cynk, tworzą groźną mieszankę dla organizmów żywych w przyrodzie.

Nie pozostaje więc nic innego jak powstrzymywać toksyczne mikro-zanieczyszczenia u źródła. W tym celu służą tzw. separatory amalgamatu. Usuwanie resztek odbywa się już przy unicie, w gabinecie dentystycznym. Filtr lub osadnik pozwalają odseparować wypełnienie amalgamatowe od strumienia ścieków. Utylizacja amalgamatu to doskonała szansa dla środowiska naturalnego na ochronę przed rtęcią.

Separatory amalgamatu w praktyce

Urządzenie to może zostać zamontowane przy każdym unicie, lub zbiorczo dla wszystkich jednostek. Z perspektywy stomatologa, separator amalgamatu jest całkowicie bezobsługowy. Gabinet dentystyczny podpisuje bowiem umowę z firmą zajmującą się profesjonalnie odbiorem, utylizacja amalgamatu na własną rękę jest zakazana! Odpadu tego nie wolno traktować jako odpad komunalny lub medyczny – do jego unieszkodliwiania musi być przypisana firma, która ma do tego wszelkie uprawnienia. Gabinet stomatologiczny musi natomiast prowadzić książeczkę serwisową, potwierdzającą regularne usuwanie amalgamatu. Przykładowy separator amalgamatu (Ekotu.pl)

plomba z amalgamatu

Separator amalgamatu

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy dotyczące usuwania amalgamatu weszły w życie. Każdy gabinet dentystyczny jest zobowiązany na własną rękę kupić separator amalgamatu, zamontować go należycie, a także załatwić wszelkie formalności związane z jego utylizacją. Jednostką kontrolną jest tutaj sanepid. Zwolnieni z obowiązku posiadania separatorów amalgamatu są gabinety dentystyczne, które prowadzą potwierdzoną praktykę, która nie przewiduje wykonywania plomb amalgamatowych oraz ich usuwania.

Separator amalgamatu – cena

Separatory amalgamatu, w zależności od rodzaju i wielkości, kosztują średnio 2 – 5 tysięcy na rynku. Dostawców tego typu urządzeń mnoży się na rynku jak grzybów po deszczu, dlatego z biegiem kolejnych miesięcy cena separatora amalgamatu będzie malała.

Warto jednak pamiętać, że roczne koszty usuwania amalgamatu nie zamykają się jedynie w kupnie urządzenia separującego. Średni miesięczny serwis separatorów amalgamatu to dodatkowe 100 – 200 zł.

Słuchmed badanie słuchu za darmo