Czy dojrzewamy do rynku pracownika 50+ i pracownika niepełnosprawnego?

Forum w Krynicy polskie DavosForum Ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie.

Panel dyskusyjny o Silver tsunami podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych jest faktem. Stąd, z jednej strony, uporczywe poszukiwanie przez rządy kolejnych krajów rozwiązań na przeciwdziałanie czy tez spowolnienie tej tendencji, a z drugiej – na utrzymanie jak najdłuższej i możliwie najbardziej efektywnej aktywności osób starszych.

  • Jak aktywizować zasoby ludzkie osób w wieku 50+ przy założeniu wspólnych działań rządu, władz regionalnych i lokalnych oraz pracodawców.
  • Jak minimalizować ryzyka związane z aktywnością zawodową tej grupy oraz wspierać i wykorzystywać jej potencjał.

Panel dyskusyjny podczas XXIX Forum Ekonomicznego moderował Remigiusz Zagórski (Redaktor Naczelny – Portal SlowoSeniora.pl – Polska). Panelistami byli:

  • Matt Flynn (Dyrektor Centrum Badań nad Starszymi Pracownikami – Uniwersytet w Hull – Wielka Brytania)
  • Tomasz Maruszewski (Zastępca Prezesa Zarządu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Polska)
  • Krzysztof Michałkiewicz (Sekretarz Stanu – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Polska)
  • Agnieszka Ścigaj (Poseł – Sejm RP – Polska)

Panel komentowała Jelena Kuczeriawaja (Wicedyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej – Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – Rosja).