Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym świecie. Senior w zdrowiu i chorobie.

Senior w zdrowiu i chorobie. Konferencja Geriatryczna dotycząca seniora we współczesnym świecie.Senior w zdrowiu i chorobie. Konferencja Geriatryczna dotycząca seniora we współczesnym świecie.

Poczucie sensu życia osób starszych. Metody komunikowania się z seniorami z demencją. Opieka nad osobami starszymi w domu i instytucji. Aktywizacja seniorów. Postrzeganie starości w różnych kulturach. Sprzęt i metody ułatwiające pracę z seniorem i jego rodziną. Edukacja zdrowotna, jakość opieki, Varia – to zagadnienia, które poruszy 2 czerwca Konferencja Geriatryczna w Poznaniu.

Organizatorem IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym świecie. Senior w zdrowiu i chorobie” jest Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, a medialne portal senioralny Słowo Seniora. Chętnych do udziału serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle merytorycznym wydarzeniu. Szczegóły poniżej.

Plan Konferencji Geriatrycznej

CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Senior w zdrowiu i chorobie.

 

I SESJA PLENARNA 9.00 – 11.00

9.00 – 9.15    Otwarcie konferencji

9.15 – 9.45     Poczucie sensu życia osób starszych.

Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP Katedra Gerontologii  Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

9.45 – 10.15   Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil jako metoda komunikowania się z seniorami z demencją.

Dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF im. Bronisława Czecha, Kraków.

10.15 – 10.30 Uwagi do dysfunkcji układu słuchowego u osób starszych.

Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu.

10.30 – 10.45  Pacjent starszy wymagający opieki medycyny paliatywnej – wybrane dylematy.

Prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis,Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

10.45 – 11.00  Wypierając starość, demaskując wiekKulturowe wymiary starości.

dr Agnieszka Kaczmarek,Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

II SESJA – DOBRE PRAKTYKI 11.20 – 12.50

11.20 – 11.35 Implant ślimakowy dla seniora- szansą na poprawę słyszenia i funkcjonowania w życiu codziennym.

Dr Magdalena Magierska-Krzysztoń, mgr Jolanta Kociemba, prof. dr hab. med.Witold Szyfter, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

11.35 – 11.50  Storytelling, czyli opowiadanie historii w pracy z seniorami doświadczającymi problemów z pamięcią (doświadczenia szwedzkie i polskie).

Mgr Maria Sitarska, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

11.50 – 12.05  System mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych na przykładzie Gminy Miasto Szczecin.

Dr Marta Giezek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

12.05 – 12.20  Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych dla Wielkopolskich seniorów i ich rodzin.

Mgr inż. Anna Zujewska, OAK Usługi Opiekuńcze sp. z o.o., Poznań.

12.20 – 12.35  Białe Soboty: Studenci – Seniorom. Konsultacje dla seniorów w ramach
innowacyjnych metod edukacji.

Julia Suwalska, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

12.35 – 12.50 Kluby seniora w gminie Suchy Las jako aktywna forma integracji osób starszych.

Sylwia Nowak-Kabacińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

 

III SESJA POSTEROWA 12.50 – 13.15

IV SESJA WARSZTATY 13.15 – 14.15

  1. Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil jako metoda komunikowania się z seniorami z demencją – przykłady z praktyki. Dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF im. Bronisława Czecha, Kraków.
  2. Leczenie ran przewlekłych. ConvaTec
  3. Żywienie w geriatrii. Nutricia
  4. Diabetologia w geriatrii. Bioton
  5. Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u osób po 65 roku życia – dr Adrianna Borowicz, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Poznań.

 

V SESJA PREZENTACJE USTNE 15.00 – 17.00

 

REJESTRACJA on-line

https://uczelnia.ump.edu.pl/geriatria/rejestracja.aspx

Opłata rejestracyjna wynosi:

– opłata wczesna – 90 zł (wpłata do 15 kwietnia 2017 r.)

– opłata późna – 120 zł (wpłata do 20 maja 2017 r.)

– opłata studencka, seniorska – 50 zł

Ostateczny termin rejestracji i wpłat – 23 maja 2017r.

Opłata obejmuje: udział we wszystkich sesjach i warsztatach, certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje (kawa/herbata)

 

Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy:

Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

BH 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł wpłaty: KONFERENCJA GERIATRYCZNA KPZ (imię i nazwisko)

 

Kontakt do organizatorów:

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

dr Joanna Stanisławska, tel. 600 702 150

e-mail: stanislawskajoanna@wp.pl

Sekretariat: mgr Paulina Wikło,  tel. 61 854 65 76