Co dzieje się kredytem po zgonie kredytobiorcy? Sprawdź

Finansowe zabezpieczenie spadkobiercówFinansowe zabezpieczenie spadkobierców

Zaciągając kredyt długoterminowy, większość kredytobiorców zastanawia się nad swoją sytuacją materialną za 20-30 lat. Rzadko kiedy rozważają oni przypadek własnej śmierci i dalszych losów kredytu. Tymczasem niefrasobliwość w tym temacie może sporo kosztować… przede wszystkim spadkobierców. Sprawdź, jak możesz temu zapobiec.

Mówiąc o spadku, najczęściej przytaczane są przykłady dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Okazuje się jednak, że często – zamiast np. mieszkania – można odziedziczyć kredyt. Dotyczy to przede wszystkim kredytobiorców, którzy zaciągając zobowiązanie w banku, nie zdecydowali się na ubezpieczenie na życie i przedwcześnie zmarli.

Zasady dziedziczenia obciążeń kredytowych

W prawie bankowym nie istnieją żadne przepisy, które regulowałyby kwestie dziedziczenia obciążeń kredytowych. Podlegają one ogólnym regułom dziedziczenia zawartym w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że do spłaty zaległości wobec banku zobowiązani są spadkobiercy:

  • wskazani przez ustawę (tzw. dziedziczenie ustawowe)
  • wskazani w testamencie (tzw. dziedziczenie testamentowe).

Warto przy tym podkreślić, że spadkobiercy dziedziczą nie tylko aktywa (wartość majątku), ale również pasywa (tzw. długi). Trzeba zatem liczyć się z koniecznością spłaty obciążeń kredytowych, np. jeśli kredyt nie był zaciągany z innymi współkredytobiorcami.

Gdy pierwsi spadkobiercy odrzucają spadek…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główni spadkobiercy mają prawo odrzucić spadek, tj. odmówić prawa do dziedziczenia majątku oraz długów. W efekcie obciążenie kredytowe przechodzi na kolejnych spadkobierców itd.

Jeśli spadkobiercy nie podejmą żadnych działań związanych ze spadkiem, bank będzie dochodził swoich praw. Może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku przez osoby najbliższe. Wówczas spadkobiercy lub osoby z rodziny zobowiązanie są do spłaty należności, a jeśli uchylają się od tego obowiązku, bank ma prawo przystąpić do egzekucji.

W przypadku, gdy w grę wchodzi spłata kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, spadkobierca traci nieruchomość. Gdy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania jest niższa niż żądania banku, spadkobierca zobowiązany jest do uregulowania różnicy – jeśli spadkobierca nie nabył spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Ubezpieczenie na życie – finansowe zabezpieczenie spadkobierców

Jeżeli obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę spada na spadkobierców, muszą oni co miesiąc regulować raty kredytowe – niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Gdy spadkobiercy uchylają się od tego obowiązku, wówczas bank przeprowadza działania windykacyjne.

Aby zapobiec tej kłopotliwej sytuacji, kredytobiorca – w momencie zaciągania zobowiązania bankowego – powinien jednocześnie wykupić ubezpieczenie na życie. Wówczas – w razie śmierci jedynego kredytobiorcy – to towarzystwo ubezpieczeniowe przejmie na siebie finansową odpowiedzialność, regulując pozostałą do spłaty należność kredytową.

Słuchmed badanie słuchu za darmo