Centrum Informacji i Konsultacji dla rodzin i opiekunów osób dotkniętych demencją

Centrum Informacji i Konsultacji Origin dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera.

Jako gwałtownie starzejące się polskie społeczeństwo stoimy przed poważnym wyzwaniem związanym z opieką, rehabilitacją i hospitalizacją seniorów. Dlatego niezmiernie istotne jest podnoszenie świadomości społecznej w tej kwestii – między innymi poprzez wzmożenie prewencji i stosowanie rozwiązań sprzyjających samodzielności. W interesie całego społeczeństwa leży, aby seniorzy byli jak najzdrowsi, aby nie dochodziło do urazów i aby jak najdłużej mogli funkcjonować we własnych mieszkaniach.

Kanadyjski standard holistycznej opieki senioralnej Origin

Origin Polska wprowadza do Polski kanadyjski standard holistycznej opieki senioralnej, która obejmuje rozszerzone programy terapeutyczne i aktywizujące dla osób starszych, cierpiących na demencję, w tym chorobę Alzheimera.

Centrum Informacji i Konsultacji Origin

Wkraczająca na polski rynek, firma Origin realizuje strategię społecznej odpowiedzialności i chętnie dzieli się wiedzą. W tym celu powołała Centrum Informacji i Konsultacji  w Warszawie, przy ul. Hajoty 49, w ramach którego prowadzone są bezpłatne wykłady, szkolenia dla seniorów oraz grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów chorych na Alzheimera.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z płatnych konsultacji: geriatrycznej, neurologicznej, psychologicznej, pielęgniarskiej, dietetycznej i prawnej. Kontakt: tel 797 606 112 ( pon.-piąt. Od 9-18) lub e-mail: info@originpolska.com