Seniorze, nie daj się depresji! Przyczyny, objawy, leczenie zaburzeń

Seniorze, nie daj się depresji! Przyczyny, objawy, leczenie zaburzeńSeniorze, nie daj się depresji! Przyczyny, objawy, leczenie zaburzeń

Wiele schorzeń i dolegliwości występujących w podeszłym wieku jest bagatelizowana przez najbliższe otoczenie seniora. Część z nich objawia się w podobny sposób do naturalnych dysfunkcji, jakie nasilają się wraz z wiekiem. W związku z tym najbliżsi, z niewiedzy lub wygodnictwa, zganiają je na bark starości, nie dostrzegając problemu. Do tego typu zaburzeń należy między innymi depresja – choroba zbierająca żniwo w XXI wieku.

Podłoże dołku psychicznego

Wielu specjalistów doszukuje się w depresji przyczyn związanych z uwarunkowaniami genetycznymi. Czynnik ten odgrywa bliżej nieokreśloną rolę w procesie chorobowym – wszak zaburzenie to w większości sięga osób o słabym charakterze, który w mniejszym lub większym stopniu zawdzięczamy swoim przodkom. W przypadku depresji starczej występowanie dolegliwości ma jednak znacznie częściej związek z sytuacją życiową, która w przypadku wielu seniorów jest dosyć skomplikowana. Słaby stan zdrowia, którym obarczeni są bliscy i osoby trzecie, poczucie samotności, alienacji i niezrozumienia – wszystkie aspekty mogą wpłynąć na pojawienie się pierwszych objawów. Te znacznie częściej ujawniają się w przypadku wdów i wdowców, którzy nie potrafią pogodzić się z odejściem swojego towarzysza. Dotyczy to w szczególności kobiet, które z reguły dożywają sędziwego wieku – zazwyczaj w odosobnieniu.

Pierwsze symptomy choroby

Najczęściej objawy depresji kojarzone są przede wszystkim z apatią, niepokojem, przygnębieniem, bezsennością lub zaburzeniami snu. W podeszłym wieku potrafią im jednak towarzyszyć także inne oznaki w postaci chronicznego zmęczenia, problemów z pamięcią i koncentracją czy bólu o różnej lokalizacji. U chorego może się pojawić także nerwowość lub skłonność do utyskiwania lub wmawiania sobie różnych chorób. Tego typu sytuacje powinny spotkać się ze szczególną czujnością otoczenia. Najczęściej wszelkie przejawy narzekania są odbierane jako słabość lub trudny charakter i bagatelizowane w przyszłości. Tymczasem niejednokrotnie jest to ostatni moment na skuteczną reakcję i wyciągnięcie seniora z dołka, zanim ten całkowicie pogrąży się w swoim hermetycznym świecie. Zaawansowane stadium depresji potrafi doprowadzić do całkowitego zobojętnienia, zaniechania jakichkolwiek aktywności, nie opuszczania łóżka, niekiedy nawet próby samobójczej. Wsparcie i szybka reakcja otoczenia jest więc niezbędna, by nie doprowadzić do pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia chorego, w wyniku przygnębienia.

Walka z depresją

Przełomowym momentem choroby jest dostrzeżenie problemu u seniora i podjęcie kroków w celu jej osłabienia. Często starania te mają charakter nieudolny i całkowicie nie dostosowany do postaci i przebiegu zaburzeń. Opierają się na rozmowach z bliską osobą i roztoczenie wokół niej opieki. Jest to oczywiście prawidłowe postępowanie, pod warunkiem, że zainteresowanie to jest wystarczające i długofalowe. Często popełnianym błędem jest kierowanie chorego do psychiatry, który zleca leczenie antydepresantami. W efekcie tego chory niejednokrotnie odczuwa nawet poprawę, jednak jego wiekowy organizm narażony jest na szwank w wyniku działania silnych – i zazwyczaj nie jedynych – leków. Farmakoterapia nie eliminuje też odosobnienia i braku zainteresowania ze strony bliskich, które bywa filarem choroby.

Psychoterapia złotym środkiem w leczeniu zaburzeń

Metodą odnotowującą wysoką skuteczność w walce z depresją jest psychoterapia psychodynamiczna, opierająca się na silnej więzi pacjenta i terapeuty. Wykorzystuje ona bardzo wiele mechanizmów, stopniowo ujawniając przyczyny stanu chorobowego. Podstawowym narzędziem tej metody jest rozmowa, jakiej starsi ludzie zazwyczaj bardzo potrzebują. Zadaniem terapeuty jest utrzymanie neutralnej postawy, która w miarę upływu czasu umożliwia mu interpretowanie zaburzeń pacjenta, obnażając wszelkie anomalie w postrzeganiu świata.  Psychoterapia psychodynamiczna nie jest punktem na osi czasu, lecz długotrwałym i często skomplikowanym procesem. Jej podjęcie umożliwia jednak stopniowy powrót do jakości życia, jaka miała miejsce przed wystąpieniem pierwszych objawów.

Jeśli podejrzewasz depresję u siebie lub bliskiej Ci osoby, chcesz poznać mechanizmy rządzące chorobą i zacząć żyć normalnie, wejdź na stronę www.psychoterapia-bydgoszcz.eu. Znajdziesz tam niezbędne informacje, które pozwolą Ci rozpocząć tę trudną walkę z samym sobą.

Popularne artykuły dla seniora